Cách sử dụng Google Sheets làm trình theo dõi giá của Amazon

Cách sử dụng Google Sheets làm trình theo dõi giá của Amazon
Cách sử dụng Google Sheets làm trình theo dõi giá của Amazon

Giá của các sản phẩm được liệt kê trên các trang web mua sắm khác nhau của Amazon có thể thay đổi mỗi ngày và Google Spreadsheet có thể giúp bạn theo dõi những biến động giá này qua email. Chỉ cần thêm các mục Amazon vào bảng tính và bạn sẽ tự động nhận thông báo qua email khi giá của chúng thay đổi trên Amazon. Do đó, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ thỏa thuận một lần nữa.

Cách sử dụng Google Sheets làm trình theo dõi giá của Amazon

Theo dõi giá Amazon bằng Google Sheets

Trình theo dõi giá Amazon rất dễ cấu hình. Tất cả bạn phải làm là thêm các liên kết (URL) của các trang sản phẩm Amazon trong Bảng tính Google. Bạn có thể thêm các sản phẩm màn hình trên tất cả các trang web của Amazon.*. Dưới đây là các bước liên quan:

Bước 1: Tạo khóa truy cập Amazon

Mở trang web Amazon Associates và đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn. Tiếp theo, nhấp vào menu Tools, chọn Product Advertising API từ danh sách thả xuống ( liên kết ) và chọn Manage Your Credentials của bạn trong phần Add Credentials. Amazon sẽ tạo Access Key IDSecret Key mà bạn sẽ cần trong bước tiếp theo.

Bước 2: Sao chép Bảng tính Google

Nhấp vào đây để sao chép Price Tracker Google Sheet của Google trong Google Account của bạn. KHÔNG thay đổi bố cục của Google Sheet vì nó có thể phá vỡ trình theo dõi.

Cách sử dụng Google Sheets làm trình theo dõi giá của Amazon

Bây giờ, tất cả những gì bạn phải làm là nhập URL sản phẩm của Amazon vào cột A của Google Sheet, mỗi URL trên một dòng. Chẳng hạn, đây là URL Amazon cho iPad
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B07K344J3N/tajmahal020-20/
URL chứa mã ASIN gồm 10 chữ số được Google Sheet sử dụng để xác định sản phẩm cụ thể của Amazon mà bạn đang tìm kiếm để theo dõi biến động giá.
Ngoài giá cả, Google Sheet liệt kê một số thuộc tính hữu ích khác của Sản phẩm Amazon bao gồm tên người bán, thứ hạng bán hàng, tiết kiệm chung, đủ điều kiện Prime và liệu sản phẩm có đủ điều kiện được giao hàng miễn phí hay không.

Bước 3: Đặt ngưỡng giá (tùy chọn)

Với Price Tracker, bạn cũng có thể đặt ngưỡng giá cho các sản phẩm cụ thể và nhận thông báo qua email tự động khi đạt được giá mục tiêu. Chẳng hạn, bạn có thể chọn nhận thông báo khi giá iPad giảm 20% giá trị ban đầu. Hoặc bạn có thể đặt giá mục tiêu (cảnh báo khi iPad giảm xuống $399) và nhận thông báo tự động khi giá giảm trên Amazon.

Để chỉ định ngưỡng cho bất kỳ sản phẩm nào, hãy chuyển đến cột B của hàng sản phẩm và nhập giá trị số lượng hoặc tỷ lệ phần trăm như trong ảnh chụp màn hình ở trên.

Bước 4: Định cấu hình Trình theo dõi giá trong Google Sheet

Trong Google Sheets, chuyển đến menu Amazon Price Tracker (gần menu Help) và chọn Configure. Bạn có thể phải ủy quyền Pricer Tracker script một lần để kết nối với API của Amazon và gửi thông báo qua email.

Cách sử dụng Google Sheets làm trình theo dõi giá của Amazon

Tiếp theo, nhập các khóa truy cập, địa chỉ email của bạn và thời gian bạn muốn nhận thông báo qua email. Nhấp vào Save để khởi tạo Amazon Price Tracker.

Bạn sẽ nhận được thông báo qua email hàng ngày với biến động giá như dưới đây.

Cách sử dụng Google Sheets làm trình theo dõi giá của Amazon

Giám sát các sản phẩm của Amazon về giá giảm

Amazon Price Tracker có thể theo dõi giá của tất cả các sản phẩm (bao gồm cả sách điện tử Kindle ) được liệt kê trên Amazon.com và các trang web cụ thể theo quốc gia bao gồm amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.ca, amazon.it, amazon.in, amazon.co.jpamazon.co.uk.

Ngoài ra, bạn có thể thêm nhiều URL Amazon hơn hoặc xóa các sản phẩm hiện có khỏi trang tính của Google và tập lệnh sẽ tự động chọn các thay đổi trong lần chạy tiếp theo. Và nếu bạn muốn ngừng nhận các thông báo qua email đó, chỉ cần chọn tùy chọn Stop Tracking từ menu Price Tracker trong cùng một tờ Google.

Trình theo dõi được viết bằng Google Script và sử dụng API quảng cáo sản phẩm của Amazon để lấy giá mới nhất theo các khoảng thời gian cố định. Trình theo dõi giá hoàn toàn miễn phí nhưng nếu bạn chọn nâng cấp lên bản cao cấp , bạn sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật và sử dụng các Amazon Associate của riêng bạn.