Cách thay đổi cài đặt BIOS từ máy tính Local hoặc từ xa không cần khởi động vào BIOS

Cách thay đổi cài đặt BIOS từ máy tính Local hoặc từ xa không cần khởi động vào BIOS

Bài đăng này dành cho những người thích tìm hiểu về PowerShell. PowerShell cho phép bạn thay đổi cài đặt BIOS từ tệp CSV. Nó hoạt động trên máy tính cục bộ, cũng như máy tính từ xa mà không cần phải khởi động vào BIOS. Nó hoạt động tốt cho các máy tính Dell, Lenovo và HP.

Thay đổi cài đặt BIOS từ máy tính Local hoặc từ xa

Trong khi nó hoạt động, hãy thận trọng về từng bước trừ khi bạn quen với nó. Không phải là nó sẽ làm sập máy tính, nhưng thiết lập các cài đặt BIOS chính xác là điều cần thiết. Các bước:
  1. Tải xuống Module từ PowerShell gallery.
  2. Tạo tệp CSV dựa trên cài đặt BIOS máy tính của bạn
  3. Thay đổi cài đặt BIOS cục bộ.
  4. Thay đổi cài đặt BIOS máy tính từ xa.
Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo sao lưu các cài đặt BIOS của bạn bằng cách ghi chú trên giấy hoặc notepad.

Tải xuống Module từ PowerShell Gallery


Bạn cần sử dụng PowerShell để cài đặt nó từ thư viện PowerShell. Để cài đặt nó, thực hiện:
install-module SetBIOS
Khi làm như vậy, bạn sẽ cần cài đặt bất kỳ mô-đun phụ thuộc nào và cũng cho phép cài đặt các mô-đun từ kho lưu trữ không tin cậy.

Tạo tệp CSV dựa trên cài đặt BIOS máy tính của bạn

Mô-đun sử dụng tệp CSV. Tệp này chứa tên cài đặt BIOS và giá trị của nó. Vì vậy, điều đầu tiên bạn cần làm là lập danh sách tất cả tên của cài đặt BIOS hoặc tên bạn muốn thay đổi. Một ví dụ thích hợp sẽ là nơi bạn muốn thay đổi thứ tự thiết bị khởi động từ ổ cứng sang ổ USB.

  • Mở tệp Excel bằng Google Sheet hoặc Microsoft Excel
  • Trong cột đầu tiên, ghi lại tất cả tên cài đặt
  • Cột thứ hai nên có giá trị. Giá trị phải là hợp lệ hoặc có sẵn trong BIOS.
Đảm bảo chỉ sử dụng những cài đặt mà bạn dự định thay đổi và ghi chú những giá trị nào có thể được sử dụng cho mỗi cài đặt.

Thay đổi cài đặt BIOS cục bộ

Nhập Set-BIOS theo sau là đường dẫn của tệp CSV khi được hỏi. Lệnh sẽ trông như sau:
Set-BIOS -Path "YourPath.csv"
Nếu bạn có mật khẩu BIOS, hãy thêm -Password vào cuối. Sau đó nó sẽ hỏi mật khẩu khi bạn thực hiện lệnh. Vì vậy, lệnh cuối cùng sẽ là:Set-BIOS -Path "YourPath.csv" -Password

Thay đổi cài đặt BIOS máy tính từ xa

Để thay đổi cài đặt BIOS cho máy tính từ xa, có thể truy cập được. Hãy chắc chắn rằng bạn có thể truy cập nó qua mạng bằng cách truy cập một tệp trên đó. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu tên người dùng khi truy cập vào máy tính từ xa. Vì vậy, lệnh đầy đủ sẽ là:
Set-BIOS -Computer "MyComputer" -Path "YourPath.csv" -Password
Điều đó nói rằng, nó cũng hỗ trợ nhiều máy tính. Bạn cần một tham số khác -Vendor “Dell / Lenovo / HP”

Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này dễ thực hiện và bạn có thể thay đổi cài đặt BIOS. Tôi khuyên bạn nên đọc mọi thứ trên trang chủ trước khi tải xuống lệnh.