Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt Kaspersky licence reset 91 day

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt Kaspersky licence reset 91 day

Chuẩn bị:Reset key sau 90 ngày
Sau khi key hết hạn, bạn có thể reset để dùng tiếp key 90 ngày.