Hyper-V Network adapter không được kết nối trong Windows 10

Hyper-V Network adapter không được kết nối trong Windows 10

Hyper-V là một tiện ích tuyệt vời được xây dựng ngay bên trong các phiên bản Windows 10 ProEnterprise để cho phép người dùng triển khai Máy ảo và các đối tượng ảo hóa khác trên máy tính của họ. Chủ yếu được sử dụng bởi doanh nghiệp, Hyper-V chủ yếu được sử dụng để triển khai các máy ảo trên máy tính. Điều này làm cho việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba như VMWare hoặc VirtualBox trở nên dư thừa. Một trong những nhược điểm của việc kích hoạt Hyper-V trên máy tính là việc chạy các trình giả lập của bên thứ ba như Bluestacks sẽ không hoạt động. Tuy nhiên, một số người đang báo cáo rằng họ không thể truy cập internet bằng Máy ảo mà họ đã tạo. Adapter hiển thị “Not connected” trong Control Panel.

Hyper-V Network adapter không được kết nối

Có một điều duy nhất mà người ta có thể làm để sửa Hyper-V Network adapter của Windows 10 không được kết nối - đó là cấu hình lại Máy ảo. Để làm điều này:
  • Mở Hyper-V Manager và chọn Virtual Switch Manager từ thanh menu bên phải. Nó sẽ mở một cửa sổ mới.
  • Ở bên phải, bên dưới phần Create virtual switch, chọn Internal, sau đó chọn Apply và sau đó nhấp vào OK.
  • Sau đó, từ cùng một bảng menu bên phải, chọn Settings từ bên dưới cột của Máy ảo của bạn.
  • Chọn Add Hardware và sau đó ở khung bên phải, chọn Legacy Network Adapter và cuối cùng nhấp vào Add.
  • Bây giờ, chọn Legacy Network Adapter từ ngăn điều hướng bên trái và đặt công tắc ảo thả xuống giống như tên của Máy ảo của bạn. Chọn OK.
  • Mở Network and Sharing Center từ Control Panel. Chọn Hyper-V Virtual Machine. Nhấp chuột phải vào nó và chọn Properties.
Trong tab Sharing, hãy chọn hộp có nội dung Allow other network users to connect through the computer’s internet connection.

Chọn OK.

Chạy lại Máy ảo của bạn và vấn đề của bạn sẽ được khắc phục ngay bây giờ.