Khắc phục lỗi Office: The following products cannot be installed

The following products cannot be installed
Một số người dùng, khi thử cài đặt Office 365, có thể nhận được thông báo lỗi sau: Office, We can’t install – The following product(s) can’t be installed at the same time. It could be for O365ProPlusRetail, O365BusinessRetail, O365HomePremRetail, HomeBusinessRetail, ProfessionalRetail, or any version. Chúng tôi cung cấp giải pháp để khắc phục lỗi này trong bài viết này.

Khắc phục lỗi Office: "The following products cannot be installed"

Từ những điều trên, bạn có thể thấy không có mã lỗi, chỉ cần một liên kết để lên mạng để được trợ giúp thêm. Thông báo sẽ khác nhau tùy thuộc vào phiên bản Office 365 mà bạn đang cố cài đặt. Vậy làm thế nào để bạn thực sự giải quyết lỗi này?

The following products cannot be installed at the same time

Dựa trên thông báo lỗi, theo trực giác, bạn sẽ nghĩ rằng lỗi là do xung đột của Office 365 đã được cài đặt. Nhưng, than ôi, đây không phải là trường hợp. Vì vậy, đừng lãng phí bất kỳ thời gian nào để cố gắng tìm thấy bất kỳ phần còn lại nào của bản cài đặt Office trước đó, rất có thể nó không có ở đó!

Lỗi này chỉ do các phiên bản cũ hơn của tệp setup.exe .

Vì vậy, để khắc phục lỗi này;

1 - Quản trị viên CNTT, có thể tải xuống phiên bản mới nhất của Công cụ triển khai OfficeCông cụ tùy chỉnh Office để được trợ giúp với các tệp cấu hình XML. Khi bạn đã có setup.exe, bạn có thể thay thế setup.exe cũ hơn.

Sau đó chạy setup.exe/download configuration.xml (hoặc thay đổi tên tệp thành bất kỳ tên XML nào bạn đang sử dụng).

Điều này tải xuống các tệp theo configuration.xml của bạn.

Sau đó, bạn có thể chạy setup.exe/configure configure.xml để cài đặt theo tệp cấu hình của bạn .

2 - Người dùng, chỉ cần nhấp vào đây để truy cập Office.com để tải xuống trình cài đặt mới (setup.exe).