Khắc phục lỗi Unable to Check for Update trên iPhone hoặc iPad

Unable to Check for Update
Khắc phục lỗi "Unable to Check for Update”trên iPhone hoặc iPad

Không có gì là hoàn hảo và khi nói đến việc cập nhật phần mềm trên thiết bị của bạn, luôn có khả năng xảy ra sự cố. Nếu bạn đã cố cập nhật iPhone của mình lên phiên bản iOS mới nhất và đang gặp lỗi, đây là một vài điều bạn có thể thử.

Thông báo lỗi

Bạn có thấy thông báo lỗi trong ảnh chụp màn hình bên dưới cho biết không thể kiểm tra cập nhật. Đã xảy ra lỗi khi kiểm tra bản cập nhật phần mềm.

Khắc phục lỗi "Unable to Check for Update”trên iPhone hoặc iPad

Đây là hai điều bạn có thể làm để khắc phục nó.

Hãy thử một mạng Wi-Fi khác

Nhấn Try Again trên cùng một mạng. Nếu bạn vẫn gặp sự cố và có thể kết nối với mạng wi-fi khác, bạn có thể thử cập nhật lại ở đó.
  • Mở Settings và chạm vào Wi-Fi .
  • Nhấn để chọn một mạng khác và nhập mật khẩu nếu được nhắc.
Khắc phục lỗi "Unable to Check for Update”trên iPhone hoặc iPad

Sau đó quay lại Settings > General > Software Update và thử lại.

Sử dụng iTunes để cập nhật thiết bị của bạn

Đảm bảo rằng bạn có phiên bản iTunes mới nhất trên máy tính của mình và sau đó làm theo các bước sau để cập nhật thiết bị của bạn.
  • Connect your device của bạn với máy tính của bạn.
  • Chọn thiết bị của bạn trong iTunes.
  • Trên ngăn Summary, bấm Check for Update.
  • Nhấp vào Download and Update.

Kết luận

Không có gì trầm trọng hơn việc nhận được thông báo lỗi khi bạn đang cố cập nhật phần mềm. Hy vọng rằng một trong hai bản sửa lỗi này sẽ làm việc cho bạn.

Bạn đã gặp phải vấn đề này trước đây hay thậm chí gần đây? Bạn đã sử dụng một trong những phương pháp này để cập nhật iPhone của bạn lên phiên bản iOS hiện tại chưa? Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có thêm lời khuyên để chia sẻ trong các bình luận bên dưới!