WDAGUtilityAccount trong Windows 10 là gì? Tôi có nên xóa nó không?

WDAGUtilityAccount trong Windows 10 là gì? Tôi có nên xóa nó không?
Nếu bạn mở Command Prompt và chạy lệnh net user trên hệ thống Windows 10 của mình, bạn có thể thấy mục nhập WDAGUtilityAccount. Cái này là cái gì? Nó có phải là phần mềm độc hại không? Nó đóng vai trò chính xác nào, và nó có an toàn để xóa nó không? Hãy để chúng tôi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này trong bài viết ngày hôm nay.

WDAGUtilityAccount trong Windows 10

WDAGUtilityAccount là tài khoản người dùng được hệ thống quản lý và sử dụng cho các tình huống của Windows Defender Application Guard.
WDAGUtilityAccount là một phần của Windows Defender Application Guard. Nó vẫn bị vô hiệu hóa cho đến khi Application Guard được kích hoạt trên hệ thống của bạn. Có nhiều tài khoản hệ thống được tích hợp sẵn trong Windows và WDAGUtilityAccount là một trong số đó.

Khi được bật, bạn có thể thấy một cảnh báo trong giải pháp nhật ký của mình cho một tài khoản cục bộ mới được tạo cho tên người dùng: WDAGUtilityAccount (Event ID 4720 or 4722). Đôi khi nó có thể cản trở bạn - ví dụ, khi cố gắng xóa một tệp, bạn được nhắc với Access is denied, administrator permission is necessary. Khi bạn chọn bỏ qua nó và nhấn 'Continue', bạn nhận được một thông báo nói rằng bạn cần sự cho phép của một tài khoản khác - WDAGUtilityAccount. Nhưng điều này là để bảo mật của bạn.

Bạn có thể xác minh nếu WDAGUtilityAccount hoạt động trên hệ thống của bạn như sau:
  • Mở menu WinX
  • Chọn Computer Management
  • Mở rộng System Tools
  • Mở rộng Local Users and Groups
  • Bấm đúp vào thư mục Users, và ở đó bạn sẽ thấy nó!
Nhấp đúp vào nó sẽ mở Properties của nó. Tại đây bạn sẽ có thể xem nó có hoạt động hay không.

Bạn có thể xóa hoặc đổi tên tài khoản WDAGUtility không?

Vì tài khoản WDAGUtility là một 'system managed account' đặc biệt trong Windows 10, chúng tôi không khuyên bạn nên đổi tên hoặc xóa nó bằng tài khoản Quản trị viên.

Tôi hi vọng cái này giúp được.