Firewall and Network Protection trong Windows 10 là gì và cách ẩn phần này

Firewall and Network Protection trong Windows 10 là gì và cách ẩn phần này
Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ giải thích Firewall and Network Protection trong Windows 10 là gì và cách bạn có thể vô hiệu hóa hoặc ẩn nó. Firewall tích hợp mặc định trong Windows 10 rất mạnh và giúp bảo vệ máy tính của bạn khỏi các mối đe dọa mạng. Chúng tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể hiển thị hoặc ẩn khu vực Firewall and Network Protection trong Windows Security khỏi những người dùng khác.

Firewall and Network Protection in Windows 10

Firewall and Network Protection in Windows 10

Firewall and Network Protection trong Windows 10, là một trong bảy khu vực bảo vệ thiết bị của bạn và cho phép bạn chỉ định cách bạn muốn thiết bị của mình được bảo vệ trong Windows Defernder Security Center. Bao gồm:
 • Virus & threat protection
 • Account protection
 • Firewall & network protection
 • App & browser control
 • Device security
 • Device performance & health
 • Family options
Tại đây, bạn có thể xem trạng thái của Windows Defender Firewall và xem thiết bị của bạn được kết nối với mạng nào. Bạn cũng có thể bật hoặc tắt và truy cập các tùy chọn Windows Defender Firewall nâng cao cho các loại mạng sau:
 • Domain (workplace) networks
 • Private (discoverable) networks
 • Public (non-discoverable) networks.
Firewall and Network Protection có thể được ẩn khỏi người dùng. Điều này có thể hữu ích nếu, với tư cách là quản trị viên, bạn không muốn họ nhìn thấy hoặc có quyền truy cập vào khu vực này. Nếu bạn chọn ẩn khu vực bảo vệ tài khoản, nó sẽ không còn xuất hiện trên trang chủ của Windows Security Center và biểu tượng của nó sẽ không được hiển thị trên thanh điều hướng ở bên cạnh ứng dụng.

Hiển thị hoặc ẩn Firewall and Network Protection trong Windows Security thông qua GPEDIT

Firewall and Network Protection in Windows 10
 1. Chạy gpedit để mở Group Policy Editor
 2. Điều hướng đến Computer Configuration > Administrative templates > Windows components > Windows Security > Firewall and Network Protection
 3. Mở cài đặt Hide the Firewall and network protection area setting
 4. Đặt nó thành Enabled.
 5. Nhấn OK.

Ẩn Firewall and Network Protection trong Windows Security thông qua Registry

 1. Bấm đúp vào tệp Hide-Firewall-and-Network-Protection.reg đã tải xuống để hợp nhất nó.
 2. Bấm Run trên dấu nhắc. Nhấp vào Yes trên dấu nhắc UACOK để cho phép hợp nhất.
 3. Khởi động lại PC để áp dụng.
 4. Bây giờ bạn có thể xóa tệp .reg đã tải xuống.

Hiển thị Firewall and Network Protection trong Windows Security thông qua Registry

 1. Bấm đúp vào tệp Show-Firewall-and-Network-Protection.reg đã tải xuống để hợp nhất nó.
 2. Bấm Run trên dấu nhắc. Bấm Yes trên dấu nhắc UACOK để cho phép hợp nhất.
 3. Khởi động lại PC để áp dụng.
 4. Bây giờ bạn có thể xóa tệp .reg đã tải xuống.
Bạn có thể nhấp vào đây để tải xuống các tệp Registry được nén từ các máy chủ của chúng tôi.