Hướng dẫn sửa lỗi We couldn’t setup your Personal Vault – OneDrive Error 0x8031002c

We couldn’t setup your Personal Vault – OneDrive Error 0x8031002c
Khi thiết lập Vault Personal Vault, bạn có thể nhận được thông báo lỗi - We couldn’t setup your Personal Vault, Error code 0x8031002c. Lỗi xuất hiện khi bạn có máy tham gia miền Windows 10 Pro hoặc Azure AD được tham gia hoặc nếu quản trị viên máy tính Windows 10 của bạn đã thiết lập group policy. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này và giúp bạn thiết lập Personal Vault trên máy tính của mình.

We couldn’t setup your Personal Vault. Your system administrator has configured encryption settings that are incompatible with Personal Vault. Error code: 0x8031002c
Nguyên nhân gây ra lỗi rất đơn giản - Bitlocker! Cả hai dữ liệu mã hóa này nếu bạn đang chạy Bitlocker trên Personal Vault thì chúng cần phải hoạt động cùng nhau.

Nếu bạn đã kích hoạt Bitlocker trên máy tính của mình hoặc người khác đã thực hiện và điều đó tạo ra xung đột, thì bạn có thể nhận được lỗi này.

Chính sách cụ thể - BitLocker-protected fixed data drives are recovered in the absence of the required credentials. Nếu nó được kích hoạt, thì bạn cần phải tắt nó để thiết lập Personal Vault.

Khắc phục OneDrive Error 0x8031002c, We couldn’t setup your Personal Vault


  • Mở Group Policy Editor
  • Điều hướng đến Computer Configuration > Administrative templates > Windows Components > Bitlocker Drive Encryption > Fixed Data Drives
  • Nhấp đúp chuột vào Choose how Bitlocker-protected fixed drives can be recovered
  • Đặt nó là Disabled hoặc Not configured
  • Sau đó thực hiện lệnh sau trong CMD - gpupdate /force
  • Cuối cùng, nhấp vào biểu tượng Personal Vault và quá trình thiết lập sẽ bắt đầu. Mặc dù nghe có vẻ đơn giản nhưng giải pháp này hoạt động với một máy tính chưa tham gia tên miền hoặc dưới AD và Intune. Vì vậy, đối với phần còn lại của bạn, bạn sẽ phải khắc phục một chút để tìm ra những gì hoạt động với máy tính và tổ chức được kết nối của bạn.
Một trong những người dùng đã nhận được lỗi khi sử dụng System drive XtsAes256 encrypted, TPM 2.0 protected.

Chính sách này cung cấp để thiết lập khóa khôi phục và mật khẩu, cho phép bạn lưu thông tin khôi phục vào AD DS và hơn thế nữa. Có thể bạn sẽ cần kết nối với quản trị viên CNTT của mình để giải quyết vấn đề này.

Sự phụ thuộc của Personal Vault với Bitlocker gây nhầm lẫn vì cách thức triển khai. Vì Personal Vault có thể đồng bộ hóa trên các hệ thống Windows 10, nên nó có thể chỉ là mã hóa dựa trên đám mây. Tuy nhiên, Microsoft muốn đảm bảo Personal Vault vẫn an toàn và nếu tôi không sai, khóa để mở vault được đồng bộ hóa trên các thiết bị để chúng hoạt động.