Khắc phục lỗi khởi động Window 10 - We removed some recently installed updates

We removed some recently installed updates
Nếu phần cập nhật máy tính Windows của bạn hiển thị thông báo sau khi bạn đăng nhập, We removed some recently installed updates to recover your device from a startup failure, thì đó là do thiết bị Windows 10 của bạn gần đây đã phục hồi sau lỗi khởi động. Điều này xảy ra khi có sự cố phần cứng, hỏng tệp hoặc phần mềm bên thứ 3 không tương thích. Trong bài đăng này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách giải quyết vấn đề này và cài đặt trình điều khiển và cập nhật thủ công.

We removed some recently installed updates to recover your device from a startup failure

Tại sao hệ thống Windows Update chọn xóa một số bản cập nhật đã cài đặt?
Trong quá trình khởi động, nếu Windows phát hiện ra rằng nó không thành công, thì nó sẽ tự bắt đầu khắc phục sự cố. Nó sẽ giải quyết các lỗi do sự cố đĩa, hỏng tệp hệ thống, khóa đăng ký không hợp lệ hoặc các nguyên nhân khác. Nếu xử lý sự cố tự động không thành công và máy không khởi động thành công, thì Windows sẽ xác định xem sự cố khởi động có được đưa ra hay không sau khi cài đặt trình điều khiển hoặc cập nhật chất lượng gần đây. Nếu đó là trường hợp, thì những cập nhật đó sẽ được gỡ cài đặt tự động để Windows có thể trở lại trạng thái làm việc.
Nếu loại bỏ các bản cập nhật và ổ đĩa làm cho Windows khởi động bình thường, thì nó cần một biện pháp phòng ngừa khác. Windows sẽ ngăn các bản cập nhật bị xóa khỏi cài đặt tự động trong 30 ngày tới. Vì Microsoft gửi lại dữ liệu chẩn đoán cho các lỗi đó, nó mang lại cho Microsoft và các đối tác cơ hội điều tra lỗi và giải quyết mọi vấn đề. Sau 30 ngày, nếu các bản cập nhật vẫn được áp dụng, Windows sẽ cố gắng cài đặt lại.

Cách cài đặt thủ công các bản cập nhật và trình điều khiển Windows

Khi cài đặt thủ công các bản cập nhật và ổ đĩa chất lượng, hãy đảm bảo thực hiện từng lần một. Nó cung cấp cho bạn một cơ hội để tìm ra một bản cập nhật cụ thể gây ra vấn đề. Nếu thiết bị của bạn không thể khởi động đúng cách sau khi cài đặt tự động hoặc thủ công các bản cập nhật này, Windows sẽ tự động gỡ cài đặt lại chúng.

Cài đặt thủ công nâng cao


Để cài đặt bản cập nhật:
  • Mở Windows Update Catalog
  • Tìm kiếm các bản cập nhật từ Windows Update Catalog
  • Tải về và cài đặt bản cập nhật.

Cập nhật trình điều khiển trong Windows 10

Nếu bạn tin rằng bạn có bộ trình điều khiển phù hợp và chúng hoạt động tốt, thì chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt hoặc cập nhật trình điều khiển theo cách thủ công.

Cả hai phương pháp này sẽ đảm bảo giúp bạn cài đặt các bản cập nhật đã bị xóa bởi Windows Update.