Khắc phục lỗi không thể tạo Local Users nếu đang sử dụng IME Chinese, Japanese, hoặc Korean trên Windows 10

Khắc phục lỗi không thể tạo Local Users nếu đang sử dụng IME Chinese, Japanese, hoặc Korean trên Windows 10
Một số người dùng đang gặp phải sự cố ngăn họ tạo local users khi thiết lập thiết bị Windows 10 mới bằng Input Method Editor (IME). Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ cung cấp một cách giải quyết để giảm thiểu vấn đề này.

Input Method Editor, thường được viết tắt IME là một thành phần hệ điều hành hoặc chương trình cho phép bất kỳ dữ liệu, chẳng hạn như sử dụng bàn phím hoặc di chuyển chuột, để được nhận như là đầu vào. Điều này cho phép người dùng nhập các ký tự và ký hiệu không tìm thấy trên các thiết bị đầu vào của họ.

Cannot create local users if you are using Chinese, Japanese, Korean IME

Vấn đề mới được biết đến này, theo Microsoft, có thể ảnh hưởng đến người dùng đang sử dụng IME cho các ngôn ngữ Chinese, Japanese, hoặc Korean. Tuy nhiên, vấn đề này không ảnh hưởng đến việc sử dụng Microsoft Account trong Out-Of-Box Experience (OOBE).

Cách giải quyết để giảm thiểu vấn đề

Để giảm thiểu vấn đề này, hãy đặt ngôn ngữ bàn phím thành tiếng Anh trong quá trình tạo người dùng hoặc sử dụng Tài khoản Microsoft để hoàn thành OOBE. Bạn có thể đặt ngôn ngữ bàn phím trở lại ngôn ngữ ưa thích sau khi tạo người dùng.

Khi OOBE hoàn thành thành công và bạn vào màn hình Windows, bạn có thể đổi tên người dùng vừa tạo hoặc tạo người dùng cục bộ mới.

Xem bản demo video do Microsoft cung cấp, về cách thực hiện việc này.

Ngoài ra, được biết rằng một số Input Method Editor (IME) có thể unresponsive hoặc có thể có mức sử dụng CPU cao. IME bị ảnh hưởng bao gồm Chinese Simplified (ChsIME.EXE) và Chinese Traditional (ChtIME.EXE) với bàn phím Changjie/Quick..

Khắc phục lỗi không thể tạo Local Users nếu đang sử dụng IME Chinese, Japanese, hoặc Korean trên Windows 10

Vấn đề sử dụng CPU cao này có thể được giảm thiểu bằng cách định cấu hình dịch vụ TabletInputService để sử dụng cấu hình mặc định bằng cách làm theo các bước sau:
  • Nhấn phím Windows + R. Trong hộp thoại Run, nhập services.msc nhấn Enter.
  • Trong cửa sổ Services, định vị Touch Keyboard and Handwriting Panel Service.
  • Nhấp đúp vào Touch Keyboard and Handwriting Panel Service.
  • Xác định vị trí Startup type: và thay đổi thành Manual.
  • Nhấp vào Apply > OK.
Điều đó nên làm ngay bây giờ vì Microsoft hiện đang nghiên cứu giải pháp cho vấn đề IME này và một giải pháp được ước tính sẽ có vào cuối tháng 11.