Tạo và cứu hộ Windows bằng Windows PE Rescue Disk

Tạo và cứu hộ Windows bằng Windows PE Rescue Disk
Windows PE Rescue Disk mở rộng chức năng phục hồi hệ điều hành Windows, thêm công cụ miễn phí và mã nguồn mở, bạn có thể sử dụng để phục hồi, khôi phục và phân tích sự cố Windows 10 của bạn. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo đĩa cứu hộ Windows PE.

Cách tạo Windows PE cứu hộ

Bạn sẽ cần hai thứ sau để tạo thành công Windows PE Rescue Disk:
  • File WinWin10XPE.
  • Windows 10 (version 1709 or later) ISO. Bạn có thể tải trực tiếp ISO bằng hướng dẫn sau.
Khi bạn đã tải xuống các mục này, bây giờ bạn có thể tiến hành như sau để tạo đĩa cứu hộ Windows PE.
  • Giải nén ISO Windows 10 của bạn và tệp Win10XPE 7Z đã nén bằng 7-Zip, sau đó chạy tệp Win10XPE.exe.
  • Điều hướng đến vị trí của tệp cài đặt Windows 10 của bạn. Bấm Select the Windows 10 Source Folder trong menu chính Win10XPE.
Tạo và cứu hộ Windows bằng Window PE mới nhất

Khi các tệp cài đặt Windows 10 đã được tải vào môi trường Win10XPE, giờ đây bạn có thể tiến hành tùy chỉnh các công cụ bạn muốn đưa vào đĩa Windows PE.

Trong menu bên trái, nhấp vào dấu + bên cạnh Apps để thu gọn phần đó.

Tạo và cứu hộ Windows bằng Window PE mới nhất

Bây giờ bạn có thể duyệt các danh mục phụ để chọn công cụ nào bạn muốn đưa vào đĩa cứu hộ Windows PE. Win10XPE sẽ sử dụng cấu hình mặc định. Để đưa các công cụ vào môi trường của bạn, hãy chọn hộp bên cạnh mỗi tùy chọn.

Tạo và cứu hộ Windows bằng Window PE mới nhất

Nhấp vào Build Core trong menu bên trái để sửa đổi cấu hình. Điều này đặt các cài đặt khác nhau, như bố trí bàn phím và ngôn ngữ, cho bản dựng Windows PE của bạn.

Cấu hình menu Build Core mặc định hoạt động cho hầu hết người dùng. Nếu bạn muốn sử dụng kết nối mạng không dây trong Windows PE, hãy nhấp vào tab Main Interface và kiểm tra các tùy chọn Network Drivers, Network AdditionsMicrosoft .NETFx4.

Tạo và cứu hộ Windows bằng Window PE mới nhất

Với PortableApps hoặc các tệp cấu hình bổ sung, bạn cũng có thể thêm các tệp tùy chỉnh vào môi trường Windows PE của mình.

Để đặt Win10XPE để thêm các tùy chọn này, hãy chọn tùy chọn Add Your Custom Folder, sau đó nhấp vào nút Open Custom Folder để sao chép các tệp của bạn vào vị trí đó.

Tạo và cứu hộ Windows bằng Window PE mới nhất

Cuối cùng, hầu hết người dùng có thể không cần cấu hình menu Utilities. Tuy nhiên, nếu bạn cần định cấu hình phần này, ví dụ, để bật tính năng .NET Framework 2.0-3.5, hãy nhấp vào dấu + bên cạnh Utilities trong menu bên trái, để mở rộng phần này.

Tạo và cứu hộ Windows bằng Window PE mới nhất

Khi bạn đã hoàn tất cấu hình Win10XPE và các tệp của bạn được đặt đúng chỗ, bạn có thể tiến hành xây dựng hình ảnh bằng cách nhấp vào nút Play.
Tạo và cứu hộ Windows bằng Window PE mới nhất

Quá trình xây dựng Win10XPE sẽ biến môi trường Windows PE tùy chỉnh của bạn thành tệp ISO.

Nếu chương trình chống vi-rút được cài đặt của bạn đang chặn WinBuilder để chạy quy trình xây dựng, bạn có thể tạo ngoại lệ trong chương trình AV.

Tạo và cứu hộ Windows bằng Window PE mới nhất

Khi quá trình xây dựng hoàn tất, bạn có thể tạo USB để khởi động với ISO.