Cách thay đổi trạng thái Máy in từ Offline sang Online trong Windows 10

Cách thay đổi trạng thái Máy in từ Offline sang Online trong Windows 10
Máy in trên Windows 10 có thể có trạng thái ngoại tuyến và trực tuyến. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng vì mọi người đều muốn máy in của họ có sẵn và sẵn sàng để in. Mọi người nên biết rằng khi máy in ngoại tuyến, điều đó không có nghĩa là nó đã bị xóa. Nó có thể ngoại tuyến vì lỗi trong khi in hoặc gặp sự cố với trình điều khiển. Hệ điều hành Windows có thể đặt trạng thái của máy in là ngoại tuyến nếu phát hiện thấy sự cố. Trong bài đăng này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi trạng thái Máy in thành trực tuyến hoặc Restore Printer thành trạng thái trực tuyến.

How to change Printer status from Offline to Online in Windows 10

Máy in đang offline? Thay đổi trạng thái máy in thành online

Có một lợi thế của việc biến một máy in nhé. Không ai có thể lạm dụng nó, và nếu bạn có con ở nhà cứ in ngẫu nhiên, bạn có thể chặn quyền truy cập. Bạn có thể đã quên về việc chuyển nó ngoại tuyến. Vì vậy, hãy sửa nó:
 1. Restart Printer và kiểm tra kết nối
 2. Thay đổi trạng thái máy in
 3. Chạy Printer Troubleshooter
 4. Remove và Add Printer
 5. Network Printer troubleshooting.
Hãy chắc chắn kiểm tra trạng thái sau khi thử từng cái.

Restart Printer và kiểm tra kết nối

Nếu máy in đã trực tuyến một thời gian, nó có thể rơi vào trạng thái không hoạt động. Mặc dù không nên đặt máy in ngoại tuyến nhưng bạn không bao giờ biết. Hãy thử tắt, đợi khoảng 1 phút và sau đó bật lại để kiểm tra xem điều đó có giải quyết được vấn đề không

Tiếp theo, kiểm tra mẹo thiết yếu này. Đảm bảo máy in được kết nối với nguồn điện, nó được bật và được kết nối với máy tính . Đó là một trong những lý do tại sao bạn có thể thấy nó ngoại tuyến và đôi khi bị ngắt kết nối. Hãy chắc chắn để kiểm tra và sửa lỗi này đầu tiên.

Thay đổi trạng thái máy in


 • Open Windows Settings (Win + 1)
 • Điều hướng đến Devices > Printers and Scanners
 • Chọn máy in mà bạn muốn thay đổi trạng thái, rồi bấm vào Open queue
 • Trong cửa sổ Print Queue, bấm vào Printer Offline. Nó sẽ hiển thị một thông báo nói rằng: “This action will change the printer from offline to online
 • Xác nhận và trạng thái của máy in sẽ được đặt thành trực tuyến.
Bạn có thể phải xóa hàng đợi in trước khi bạn có thể thay đổi trạng thái. Nếu đó là trường hợp, thì đó có thể là do công việc in có vấn đề và nó đã chọn đặt ngoại tuyến. Mặc dù điều này sẽ khắc phục hầu hết các trường hợp, nhưng trong trường hợp không, hãy làm theo các mẹo còn lại để khôi phục máy in về trạng thái trực tuyến.

Run Printer Troubleshooter


Một phần của gói khắc phục sự cố kênh Windows, Printer Troubleshooter có thể giúp giải quyết các sự cố trình điều khiển, sự cố kết nối, khởi động lại các dịch vụ liên quan đến máy in và hơn thế nữa.
 • Chuyển đến Settings > Update and Security > Troubleshoot
 • Chọn Printer Troubleshooter và chạy nó
 • Nó sẽ giúp bạn khắc phục trạng thái ngoại tuyến của máy in

Xóa và thêm máy in

Nếu không có gì khác hoạt động, tốt nhất là gỡ máy in ra khỏi hệ thống và thêm lại. Đây là một quy trình đơn giản cũng có thể bao gồm tải xuống trình điều khiển và ứng dụng OEM.
 • Rút phích cắm máy in khỏi máy tính
 • Chuyển đến Devices > Printers and Scanners
 • Chọn máy in bạn định xóa> bấm vào Remove device
 • Cắm lại máy in và Windows sẽ thêm lại máy và cài đặt trình điều khiển.
 • Việc cài đặt lại sẽ khôi phục máy in về trạng thái trực tuyến
Nếu nó không hiển thị, nhấp vào Add a printer or scanner và nhấp vào liên kết The printer that I want isn’t listed. Sau đó, bạn có thể thêm thủ công.

Network Printer troubleshooting

Nếu bạn có một máy in mạng, thì nó sẽ hiển thị ngoại tuyến nếu máy tính không thể truy cập được. Nếu máy in đang làm việc từ một máy tính khác chứ không phải từ máy tính của bạn, thời gian của nó, bạn sẽ khắc phục sự cố mạng. Nó cũng có thể là một vấn đề tường lửa, nhưng điều đó có nghĩa là ai đó đã cố tình chặn nó. Nếu bạn không biết nhiều hơn những gì bạn cần để làm việc trên máy tính, tôi khuyên bạn nên nhờ ai đó có thể giúp bạn khắc phục sự cố.

Tôi hy vọng một trong những mẹo này đã giúp bạn thay đổi trạng thái máy in thành trực tuyến hoặc Restore Printer thành trạng thái trực tuyến.