Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Khắc phục lỗi We found a problem with some content in 'filename.xlsx'... trong Excel

lượt xem
Như bạn đã biết, một tệp có phần mở rộng .xlsx là một tệp XML Format Spreadsheet. Nó thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tài chính và tạo các mô hình toán học. Đôi khi, nó phát sinh một lỗi bất thường. Khi bạn cố mở nó, nó hiển thị We found a problem with some content in filename.xlsx. Bằng cách làm theo vài bước, bạn có thể khắc phục vấn đề này. Xem thế nào!

Khắc phục lỗi "We found a problem with some content in 'filename.xlsx'..." trong Excel

We found a problem with some content in filename.xlsx

Lỗi nội dung phải đối mặt khi tệp Excel bị hỏng. Vì vậy, để khắc phục nó, bạn sẽ cần phải:
  • Định cấu hình tùy chọn Calculation thành Manual
  • Sao chép XLS sang Remove Unreadable Content Error
  • Chuyển sang chế độ File Recovery

Định cấu hình tùy chọn Calculation thành Manual

Nếu tùy chọn tính toán đã được đặt thành tự động, hãy thay đổi nó thành thủ công. Làm như vậy cũng sẽ ngăn sổ làm việc tính toán lại các giá trị và điều này có thể làm cho tệp có thể truy cập được. Đối với điều này:

Nhấp vào menu File của thanh Excel ribbon và chọn tùy chọn New từ menu thanh bên trái.

Chọn sổ làm việc Blank. Khi Excel Workbook mới mở, một lần nữa chọn menu File và lần này, chọn Options.

Khắc phục lỗi "We found a problem with some content in 'filename.xlsx'..." trong Excel

Tại đây, trong danh mục Formulas, chọn Manual trong tùy chọn Calculation và nhấp vào OK.

Đóng màn hình Options, quay lại tệp Excel, nhấp lại vào menu File và chọn Open.

Sau đó, điều hướng đến sổ làm việc bị hỏng và sau đó bấm đúp để mở.

Sao chép XLS sang Remove Unreadable Content Error

Khi bạn nhận được We found a problem with some content in , bạn cũng thấy một lời nhắc khác tìm kiếm sự cho phép của bạn để thử và khôi phục càng nhiều càng tốt? Nếu bạn tin tưởng nguồn của sổ làm việc, bạn có thể tiếp tục bằng cách nhấp vào nút Yes.

Sau đó, trong khi cố gắng mở một sổ làm việc Excel, hãy cố gắng làm cho nó read only để khôi phục toàn bộ nội dung của nó.

Thực hiện theo các bước:
  • Mở sổ làm việc Excel ở chế độ read-only > thử sao chép toàn bộ nội dung của nó.
  • Sau khi hoàn thành, tạo một sổ làm việc mới và dán toàn bộ nội dung từ tệp bị hỏng mà bạn vừa sao chép vào tệp mới.
Trong hầu hết các trường hợp, thủ thuật này hoạt động!

Nếu các phương pháp trên không mang lại kết quả mong muốn, bạn có thể chuyển sang File Recovery Mode như là phương sách cuối cùng.

Chuyển sang File Recovery Mode

Bấm vào menu File > Open.

Duyệt đến vị trí lưu tệp bị hỏng hoặc bị hỏng. Nhấp vào nó.

Khi hộp thoại xuất hiện, nhấn mũi tên thả xuống bên cạnh tùy chọn Open.

Khắc phục lỗi "We found a problem with some content in 'filename.xlsx'..." trong Excel

Tại đây, chọn tùy chọn Open and Repair.

Ngoài ra, nếu bạn muốn khôi phục dữ liệu từ sổ làm việc > chọn Extract Data. Điều này sẽ trích xuất toàn bộ công thức và giá trị có thể từ bảng tính.

Khắc phục lỗi "We found a problem with some content in 'filename.xlsx'..." trong Excel
.
Sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được một tin nhắn xác nhận.

Đăng nhận xét