Khắc phục lỗi "HTTP Error 503" và "WAS event 5189" trên Window 10

Trong bài đăng hôm nay, chúng tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân và sau đó cung cấp các giải pháp cho vấn đề ứng dụng Web trả về lỗi "HTTP Error 503" và "WAS event 5189", sau khi bạn nâng cấp Windows 10.
Nếu bạn có máy tính đang chạy Windows 10 hoặc Windows Server 2016 đã bật Internet Information Services (IIS) và bạn nâng cấp lên phiên bản Windows 10 hoặc Windows Server 2016 mới hơn, thì một số ứng dụng web có thể không khởi động mà thay vào đó, họ có thể đưa ra thông báo lỗi sau:
Service Unavailable
HTTP Error 503. The service is unavailable.
Hơn nữa, nếu bạn thấy Event Log, bạn sẽ thấy thông báo sau:
WAS event 5189: The Windows Process Activation Service failed to generate an application pool config file for application pool ‘’. The error type is ‘0’. To resolve this issue, please ensure that the applicationhost.config file is correct and recommit the last configuration changes made. The data field contains the error number.

Nguyên nhân của lỗi "HTTP Error 503" và "WAS event 5189"

Lỗi này có thể xảy ra do Windows Activation Service (WAS) tạo tệp cấu hình tạm thời cho mỗi nhóm ứng dụng IIS trong thư mục bên dưới trong quá trình hoạt động thông thường.
C:\inetpub\temp\appPools
Trong giai đoạn nâng cấp ban đầu, Windows Update sẽ quét các thư mục và tệp hiện có (bên ngoài thư mục Windows) và ghi lại các đường dẫn của chúng sẽ được khôi phục sau khi nâng cấp. Tuy nhiên, vì các tệp cấu hình là tạm thời, chúng sẽ bị xóa khi dừng WAS.

Trong giai đoạn tiếp theo của Windows Update, các tệp và thư mục được quét trước đó được sao chép vào một vị trí nâng cấp tạm thời. Sau khi Windows được nâng cấp, Windows Update tạo một liên kết tượng trưng đến từng thư mục được sao chép đến một vị trí nâng cấp tạm thời trước khi nó cố gắng khôi phục các tệp và thư mục này về vị trí ban đầu của chúng.

Tuy nhiên, vì các tệp cấu hình tạm thời này không còn tồn tại, Windows Update không xóa các liên kết tượng trưng.

Khi WAS cố gắng bắt đầu như một quy trình công nhân IIS, nó không tạo một thư mục tạm thời để ghi cấu hình vì các liên kết tượng trưng. Do đó, http.Sys trả về lỗi HTTP 503.

Cách giải quyết lỗi "HTTP Error 503" và "WAS event 5189"

Để giải quyết vấn đề này, Microsoft khuyên bạn nên xóa thủ công các liên kết tượng trưng (liên kết tượng trưng có thể bị xóa giống như các tệp thông thường) được tạo bởi Windows Update. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau.

Mở Command Prompt ở chế độ nâng cao, sao chép và dán lệnh bên dưới và nhấn Enter:
net stop WAS /y
rmdir /s /q C:\inetpub\temp\appPools
net start W3SVC
Hy vọng bài này giúp!