Google vẫn khuyến nghị người dùng Microsoft Edge chuyển sang Chrome

Theo một số báo cáo, Google đã ngừng khiến người dùng Edge sợ hãi chuyển sang Chrome để duyệt nhanh hơn và an toàn. Vâng, đó không phải là sự thật. Chúng tôi vẫn tiếp tục thấy các đề xuất từ ​​Google để chuyển sang Chrome trong khi sử dụng Google Drive trên Edge.
Dường như sự tuyệt vọng của Google trong việc đánh cắp người dùng Edge đã không còn nữa và Google vẫn khuyến nghị người dùng Edge chuyển sang Chrome. Chúng tôi đã nhận được một cửa sổ bật lên trong khi sử dụng Google Drive trên Edge, như sau:


Google tiếp tục thúc đẩy người dùng Edge cài đặt Chrome

Là một phần trong thử nghiệm của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng Google Drive trên phiên bản Microsoft Edge Canary và Edge Stable và chúng tôi đã nhận được đề xuất bật lên từ Google để chuyển sang Chrome trên cả hai phiên bản này. Khi sử dụng Google Drive trên Edge, chúng tôi đã nhận được một cửa sổ bật lên ở góc trên bên phải:
“Google recommends using Chrome. Try a fast, secure browser with updates built in”
Cuộc tranh cãi bắt đầu sau khi Google bị bắt gặp khi thuyết phục người dùng Edge chuyển sang Chrome để sử dụng tiện ích mở rộng một cách an toàn vào tháng trước. Tất cả những gì Google cố gắng đề xuất là Microsoft Edge mới, dựa trên công cụ Chromium, là một mối nguy hiểm bảo mật tiềm ẩn do nó thiếu chế độ duyệt web an toàn.
Nhà phát triển Microsoft Edge, Eric Lawrence, đã giải quyết vấn đề hiềm khích của Google theo phong cách của riêng mình. Trong tweet của mình, Lawrence đảm bảo rằng Edge bảo vệ người dùng khỏi các tiện ích mở rộng độc hại. Ông cũng đính kèm ảnh chụp màn hình Fiddler’s Web Debugger, xác nhận rằng các truy vấn mở rộng của Edge truy cập các bản cập nhật cứ sau 2-4 giờ và truy vấn các bản cập nhật đe dọa cứ sau 30 phút.
Trong khi đó, Google dường như cuối cùng đã ngừng hiển thị những cảnh báo như vậy cho người dùng Edge trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Microsoft cảnh báo người dùng Edge

Trong khi đó, Edge tiếp tục tìm kiếm sự cho phép từ người dùng trước khi tải xuống các tiện ích mở rộng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.


Trong trường hợp bạn không biết, một khi quyền được cấp, Microsoft cảnh báo người dùng không tải xuống các tiện ích mở rộng từ bất kỳ nơi nào khác ngoài cửa hàng của Microsoft.