Hướng dẫn sửa lỗi "Network Connections - An unexpected error occurred"

Đôi khi, nếu mọi thứ không hoạt động tốt, bạn có thể cần điều tra cài đặt mạng trong hệ điều hành Windows 10. Ví dụ: nếu gần đây bạn đã cập nhật máy của mình và cố gắng mở Properties của Network Connections, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau - An unexpected error occurred. Đây là cách bạn có thể điều tra và sửa lỗi này.


An unexpected error occurred thông báo lỗi có thể bật lên trong thư mục Network Connections khi mở Properties của kết nối mạng. Để khắc phục điều này:
 • Gỡ cài đặt và cài đặt lại Network Adaptor
 • Vô hiệu hóa giao thức IPv6
 • Cập nhật Ethernet adapter driver
 • Kiểm tra địa chỉ máy chủ DNS
Hãy tiến hành bao gồm các phương pháp một cách chi tiết.

1. Gỡ cài đặt và cài đặt lại Network Adaptor của bạn

 • Nhấp vào Search, nhập Device Manager, chọn nó để mở.
 • Tiếp theo, mở rộng menu Network adapters.
 • Nhấp chuột phải vào Network adapter và chọn Uninstall Device.
 • Chuyển sang tab Action. Nhấp vào nó và chọn tùy chọn Scan for hardware changes.

Windows sẽ bắt đầu quét hệ thống ngay lập tức và kiểm tra các thay đổi phần cứng. Nó sẽ thêm bộ điều hợp mạng vào danh sách.

Một lần nữa, mở Internet properties và kiểm tra mọi cải tiến.

2. Vô hiệu hóa giao thức IPv6

 • Để tắt giao thức IPv6, hãy khởi chạy Control Panel, đi đến Network and Internet, sau đó chọn Network and Sharing Center từ bên phải.
 • Tiếp theo, chọn Change adapter settings.
 • Nhấp chuột phải vào Ethernet adapter và chọn Properties.

 • Sau đó, trong tab Network, cuộn xuống Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) và bỏ chọn hộp.
 • Nhấn OK để lưu các thay đổi.
 • Theo đó, nhấp chuột phải vào Ethernet adapter và chọn Properties.
 • Kiểm tra nếu bạn có thể thay đổi ngay bây giờ.

3. Cập nhật Ethernet adapter driver

 • Mở Device Manager > Network adapters.
 • Tại đây, nhấp chuột phải vào Ethernet adapter của bạn và chọn Update Driver.
 • Trong cửa sổ mới mở ra, nhấp vào tùy chọn Search for updated driver software automatically.
 • Windows sẽ quét Internet để tìm bất kỳ cập nhật trình điều khiển đang chờ xử lý và tải xuống trình điều khiển.
 • Sau khi cài đặt, khởi động lại máy tính.

4. Kiểm tra địa chỉ máy chủ DNS

 • Khởi chạy Control Panel, đi đến Network and Internet, sau đó chọn Network and Sharing Center từ bên phải.
 • Tiếp theo, chọn Change adapter settings.
 • Nhấp chuột phải vào Ethernet adapter và chọn Properties.
 • Tại đây, nhấp đúp vào Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
 • Chọn tùy chọn Use the following DNS server addresses.

Nhập địa chỉ máy chủ DNS sau vào trường Preferred và Alternate DNS server tương ứng.
 • 8.8.8.8
 • 8.8.84.4
Nhấn OK để lưu các thay đổi.