Vui lòng bật Javascript trên trình duyệt!
Sau đó nhấn vào nút bên dưới.Tải lại trang
Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Khắc phục lỗi Outlook - The current mail client cannot fulfill the messaging request

lượt xem
Một số người dùng mặc dù đã đặt Outlook làm ứng dụng email mặc định của họ đôi khi có thể nhận được thông báo lỗi chung sau - Either there is no default mail client or the current mail client cannot fulfill the messaging request, Please run Microsoft Outlook and set it as the default mail client, khi họ cố gắng thực hiện một hành động liên quan đến email trên PC Windows 10 của họ. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ trình bày các biến thể của thông báo lỗi này, xác định nguyên nhân và sau đó cung cấp giải pháp có thể để giúp giảm thiểu vấn đề này.


Biến thể của thông báo lỗi Outlook này mà bạn có thể nhận được tùy thuộc vào hành động bạn đang cố gắng thực hiện trên PC. Sau đây là các biến thể của thông báo lỗi:

Trong Windows Explorer, bạn cố gắng gửi tệp đến người nhận thư và nhận được lỗi:
Either there is no default mail client or the current mail client cannot fulfill the messaging request. Please run Microsoft Outlook and set it as the default mail client.
Trong Microsoft Excel, bạn cố gắng chia sẻ bảng tính dưới dạng tệp đính kèm qua email và nhận được lỗi:
Either there is no default mail client or the current mail client cannot fulfill the messaging request. Please run Microsoft Outlook and set it as the default mail client.
General mail failure. Quit Microsoft Excel, restart the mail system, and try again.
Trong Microsoft PowerPoint, bạn cố gắng chia sẻ bản trình bày dưới dạng tệp đính kèm qua email và nhận được lỗi:
Either there is no default mail client or the current mail client cannot fulfill the messaging request. Please run Microsoft Outlook and set it as the default mail client.
There was a general failure with the e-mail system and this action could not be completed.
Trong Microsoft Word, bạn cố gắng chia sẻ tài liệu dưới dạng tệp đính kèm qua email hoặc khi người dùng thử kết hợp thư và nhận được lỗi:
Either there is no default mail client or the current mail client cannot fulfill the messaging request. Please run Microsoft Outlook and set it as the default mail client.
Word couldn’t send mail because of MAPI failure: “Unspecified error”.
Bất kể trường hợp thông báo lỗi Outlook này mà bạn gặp phải, nguyên nhân là như nhau - do đó, giải pháp khắc phục sự cố là như nhau.

Sự cố này xảy ra do MSIComponentID được đặt thành GUID (Globally Unique Identifier) cho phiên bản Outlook bạn đang chạy.

Để giải quyết vấn đề này, có ba gợi ý:
  • Đặt Outlook làm chương trình mặc định
  • Thực hiện sửa chữa cài đặt bộ Microsoft Office.
  • Nếu thao tác sửa chữa không giải quyết được sự cố, thì bạn nên thử gỡ cài đặt và cài đặt lại Office.
Đánh giá bài viết:

Đăng nhận xét