Không thể in tài liệu - Driver is unavailable trong Windows 10

Trình điều khiển máy in có thể nổi tiếng. Tôi nhớ có rất nhiều rắc rối với họ trong những ngày học đại học, và ngay cả bây giờ khi tôi có nhiều máy in ở nhà. Một trong những vấn đề phổ biến mà chúng tôi đã trích dẫn trong các diễn đàn là người tiêu dùng không thể in tài liệu. Lỗi xuất hiện trong trang Cài đặt Windows 10 có ghi - Printer Driver is unavailable. Trong bài đăng này, tôi sẽ chia sẻ một số mẹo để giúp bạn khắc phục vấn đề này.


Đây là một số gợi ý hàng đầu có sẵn từ những người dùng diễn đàn đã làm việc cho họ. Bạn nên biết rằng mặc dù mọi người có thể có cùng một vấn đề, các giải pháp có thể khác nhau.
 1. Reset Firewall cho Network Printers
 2. Cài đặt lại Printer Driver
 3. Sử dụng Microsoft Driver
 4. Cài đặt Driver in Compatibility Mode
 5. Gợi ý cho một Máy in cũ
Một số mẹo sẽ chỉ hoạt động khi bạn có quyền quản trị viên. Đảm bảo kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết sau mỗi giải pháp được liệt kê chưa.

1. Reset Firewall cho Network Printers

Nếu đó là máy in mạng mà bạn đã cài đặt trên máy tính, nó có thể bị chặn bởi Firewall. Nó có thể là địa chỉ IP của máy in hoặc số cổng. Điều đầu tiên bạn cần là tìm địa chỉ IP của máy in bằng bộ định tuyến hoặc máy tính khác. Tiếp theo, nếu bạn có thể quản lý Windows Firewall, thì bạn có thể kiểm tra xem cổng hoặc IP đã bị chặn hay chưa. Bạn có thể xóa thủ công hoặc đặt lại Firewall.

2. Cài đặt lại Printer Driver

Tiếp theo là bước rõ ràng để cài đặt lại trình điều khiển máy in. Bạn có thể cài đặt trình điều khiển từ trang web OEM hoặc bạn có thể sử dụng Device Manager.
 • Nhập devmgmt.msc vào dấu nhắc Run và nhấn phím Enter
 • Điều hướng đến Print queues và định vị máy in
 • Nhấp chuột phải vào nó và chọn Uninstall.
 • Khởi động lại máy tính. Windows sau đó sẽ cố gắng cài đặt lại trình điều khiển.
Trong quá trình cài đặt, nó sẽ kiểm tra với Windows Update Service và tìm trình điều khiển chính thức để cài đặt.

3. Sử dụng Microsoft DriverMột số người dùng báo cáo rằng việc cài đặt trình điều khiển chung đã giúp. Các trình điều khiển này được cung cấp bởi Microsoft trong trường hợp không có trình điều khiển chính thức có sẵn.
 • Quản lý thiết bị mở (devmgmt.msc)
 • Xác định vị trí máy in và nhấp chuột phải vào nó
 • Nhấp vào Update Driver từ menu và chọn duyệt theo cách thủ công
 • Trong màn hình tiếp theo, chọn vào Let me pick from a list of available drivers on my computer.
 • Sau đó chọn trình điều khiển có một tên Generic trong đó.
 • Cài đặt trình điều khiển và kiểm tra nếu nó hoạt động.

4. Cài đặt trình điều khiển trong Chế độ tương thích

Nếu có vấn đề tương thích với trình điều khiển và phiên bản Windows hiện tại, bạn nên cài đặt trình điều khiển máy in bằng chế độ tương thích. Để thực hiện phương pháp này, bạn sẽ cần cài đặt trình điều khiển từ trang web OEMs.
Nhấp chuột phải vào tập tin thiết lập, chọn thuộc tính.
Chuyển sang Compatibility.
Đầu tiên, chạy trình khắc phục sự cố tương thích, nếu điều đó không hoạt động, sau đó chọn hộp bên cạnh Chạy chương trình này trong chế độ Compatibility
Áp dụng, và sau đó cài đặt trình điều khiển để xem nếu nó hoạt động như mong đợi.

5. Nếu đó là một máy in cũNếu bạn đang cố gắng để làm cho một máy in cũ hoạt động, thì đây là một mẹo gọn gàng có sẵn với Windows.
 • Đi đến Settings > Devices > Printers and scanners
 • Tiếp theo bấm vào Add a printer or scanner
 • Khi nó hiển thị liên kết có tên là The printer that I want isn’t listed, hãy nhấp vào liên kết đó.
 • Chọn nút radio cho biết: My printer is a little older. Help me find it.
Sau đó, nó sẽ quét các mô hình cũ hơn và có thể tìm thấy nó cho bạn.
Vì Microsoft duy trì một cơ sở dữ liệu lớn về trình điều khiển thông qua dịch vụ cập nhật, nên nó cũng sẽ cài đặt trình điều khiển.

Điều đó kết luận các đề xuất của chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết vấn đề - Không thể in tài liệu, Printer Driver không có sẵn trong Windows 10.