Cách tạo liên kết chuyển trang getlink download

Cách tạo liên kết chuyển trang getlink download

Cách tiếp cận này cực kỳ hiệu quả vì hai lý do chính sau:
  • Bạn có thể ẩn liên kết tải xuống vì nó không có sẵn trong bài viết, cũng như trong tập lệnh và thậm chí trong mẫu và vì lý do đó, những người khác sẽ không nhìn thấy nó khi xem nguồn của trang của bạn.
  • Tạo liên kết thời gian chờ sẽ giúp bạn thực hiện các mục đích khác như đính kèm quảng cáo, thống kê lưu lượng truy cập của trang, ...
Phương pháp này không khó thực hiện vì bạn sẽ thêm liên kết tải xuống trong liên kết đính kèm của bài viết và ẩn nó trong nguồn cấp dữ liệu, chỉ khi bất kỳ ai cần nhấp vào nút tải xuống để tải xuống nguồn cấp dữ liệu của bài viết. Viết liên kết tải xuống đó. Cách tiếp cận này không bỏ qua kiến ​​thức sâu rộng về Blogger, nhưng nó rất hiệu quả vì hầu hết người dùng không biết và sử dụng tính năng này.

Làm cách nào để ẩn liên kết tải xuống một cách hiệu quả?


Bước 1: Bật liên kết đính kèm
Tùy chọn này không được bật khi tạo Blog, nhưng bạn phải kích hoạt thủ công như sau: Bạn truy cập Cài đặt của Blog >> Khác >> ở bên phải, phần Bật tiêu đề và liên kết đính kèm, nhấp chọn từ Không thành Có.

Bước 2: Thêm liên kết tải xuống và nút tải xuống trong bài viết

Khi chỉnh sửa bài viết mới hoặc chỉnh sửa bài viết đã xuất bản trước đó, bạn chuyển sang phần HTML ở góc bên trái, bạn thêm nút tải xuống vào vị trí thích hợp như sau:

<button aria-label="Download" class="download" name="id posts" type="button">Download</button>

Bước 3: Tạo một trang để nhận liên kết
Trong bước này, bạn tạo một trang mới trong phần Trang thay vì Bài viết, nội dung của trang này bạn sao chép mã bên dưới vào phần HTML của trang ở góc bên trái của trình chỉnh sửa bài viết.

<div class='time-wrapper hidden'>
<p><b>Your download will begin shortly!</b></p>
<p><span id="timer-countdown">0</span></p>
<div class="getlink-button"></div>
</div>
<style>
.hidden{display:none!important}
p{margin:0}
p,.getlink-button,.time-wrapper{text-align:center}
.getlink-button a{background:#6dab3c;border:1px solid #6dab3c;position:relative;color:#ffffff;font-size:14px;display:inline-block;padding:7px 20px;min-width:70px;border-radius:3px}
#timer-countdown{margin:25px 0 30px 0;display:inline-block;border-radius:100%;width:120px;height:120px;line-height:120px;color:#33b5e5;border-radius:50%;border:2px solid #33b5e5;font-size:60px;font-weight:100}
</style>

Bạn đặt tên trang cho ví dụ Tải xuống, Cảm ơn bạn đã tải xuống, ... nhưng lấy một tên ngắn sau đó chọn Xuất bản trang mới. Tiếp theo bạn mở trang mới này để lấy liên kết của trang, liên kết của trang giống như: /p/download.html

Bước 4: Viết kịch bản
Bạn truy cập Chủ đề để chỉnh sửa mẫu, di chuyển trước thẻ đóng </ body> thêm mã sau đây ngay trước nó:

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js'/>
<script>//<![CDATA[
$('.download').click(function() {
var id_sp = $(this).attr('name');
localStorage.setItem('luu_id', id_sp);
$.ajax({
type: 'GET',
url: '/feeds/posts/summary/' + id_sp,
data: {
'alt': 'json'
},
dataType: 'jsonp',
success: function(k) {
if (k.entry) {
for (var c = 0; c < k.entry.link.length; c++) {
if ("enclosure" == k.entry.link[c].rel) {
if ("text/html" == k.entry.link[c].type) {
var get_link = k.entry.link[c].href;
localStorage.setItem('luu_get_link', get_link);
}
}
}
}
}
});
var url_tv = '/p/download.html';
setTimeout(function() {
location.href = url_tv;
}, 1000);
});
var id = localStorage.getItem('luu_id')
var get_link = localStorage.getItem('luu_get_link');
var timer = 15;
if (id) {
document.querySelector('.time-wrapper').classList.remove('hidden')
var downloadTimer = setInterval(function() {
document.getElementById('timer-countdown').innerHTML = timer;
timer -= 1;
if (timer <= 0) {
clearInterval(downloadTimer);
document.getElementById('timer-countdown').innerHTML = '0';
document.querySelector('.getlink-button').innerHTML = '<a href=' + get_link + ' target="_blank" rel="noopener nofollow" title="Get link">Get link</a>';
}
}, 1000)
}
//]]></script>

Bạn thay thế liên kết đến trang tải xuống /p/download.html bằng liên kết của trang của bạn. Trong đoạn script trên, có một liên kết thư viện jquery, nếu mẫu đã tồn tại, bạn có thể xóa liên kết đó và sau đó chọn Lưu chủ đề.

Bạn có thể thích những bài đăng này