Cách tạo sơ đồ trang web theo kiểu Timeline

Cách tạo sơ đồ trang web theo kiểu Timeline


Lần này, Wiki sẽ thảo luận và giải thích cách thức hoặc các bước bạn có thể làm theo và thực hiện trong Cách tạo sơ đồ trang web theo kiểu Timeline.

Việc tạo ra một sơ đồ trang web nhằm mục đích đơn giản hóa điều hướng khách truy cập trong việc theo dõi các bài đăng trong blog. Ngoài ra, sơ đồ trang web cũng cho phép robot thu thập dữ liệu công cụ tìm kiếm khám phá blog. Blog sẽ được đánh giá là có cấu trúc hơn nếu họ có một trang sơ đồ trang web đặc biệt.

Cách tạo sơ đồ trang web theo kiểu Timeline

Được rồi, chỉ cần tiếp tục và làm theo các bước dưới đây.

Mở trang Blogger của bạn, nhấp vào menu Chủ đề, nhấp vào nút Chỉnh sửa HTML và thêm mã này trước </ head>.

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<style type='text/css'>
*,*:before,*:after{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
.namina-sitemap{position:relative;margin:30px auto}
.namina-toc-wrap{display:inline-block;width:100%}
.namina-toc-wrap .namina-cat{background:#fff;border-radius:2px;color:#333;font-size:15px;font-weight:700;padding:10px 20px;border:4px solid #333;text-transform:capitalize}
.namina-toc::before{background:#333;bottom:0;content:&quot;&quot;;left:20%;margin-left:-10px;position:absolute;top:0;width:4px}
.namina-toc{margin:0;padding:30px 20px;position:relative}
.namina-sitemap ul.namina-toc{margin:0;padding:30px 0;list-style-type:none}
.namina-toc li{list-style:none;margin:0;padding:0;position:relative}
.namina-toc &gt; li .toc-date{color:#999;display:block;font-size:14px;font-weight:bold;position:absolute;text-transform:uppercase;top:25px;width:15%}
.namina-toc &gt; li .namina-icon{background:#fff;border-radius:50%;box-shadow:0 0 0 4px #333;color:#fff;font-size:1.4em;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;height:10px;left:22%;line-height:10px;margin:0 0 0 -25px;position:absolute;text-align:center;text-transform:none;top:30px;width:10px}
.namina-toc &gt; li .namina-post::after{border-color:transparent #f5f5f5 transparent transparent;border-style:solid;border-width:10px;content:&quot;&quot;;height:0;pointer-events:none;position:absolute;right:100%;top:auto;width:0}
.namina-toc &gt; li .namina-post{background:#f5f5f5;border-radius:5px;display:block;font-size:15px;margin:0 0 15px 23%;padding:25px 30px;position:relative}
.namina-toc &gt; li .namina-post a{color:#333;font-weight:700}
.namina-toc &gt; li:last-child .namina-post{margin:0 0 0 23%}
.namina-toc &gt; li .namina-post a:hover{color:#999}
</style>
<script type='text/javascript'>
/*<![CDATA[*/
$(document).ready(function(){var static_page_text=$.trim($(".post-body").text());var text_month=[,"Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sept","Oct","Nov","Dec"];if(static_page_text==="[sitemap]"){var postbody=$(".post-body");$.ajax({url:"/feeds/posts/default?alt=json-in-script",type:"get",dataType:"jsonp",success:function(e){var t=[];for(var n=0;n<e.feed.category.length;n++){t.push(e.feed.category[n].term)}var t=t.join("/");postbody.html('<div class="namina-sitemap"></div>');$(".post-body .namina-sitemap").text(t);var r=$(".namina-sitemap").text().split("/");var i="";for(get=0;get<r.length;++get){i+="<span>"+r[get]+"</span>"}$(".namina-sitemap").html(i);$(".namina-sitemap span").each(function(){var e=$(this);var t=$(this).text();$.ajax({url:"/feeds/posts/default/-/"+t+"?alt=json-in-script",type:"get",dataType:"jsonp",success:function(n){var r="";var i='<ul class="namina-toc">';for(var s=0;s<n.feed.entry.length;s++){for(var o=0;o<n.feed.entry[s].link.length;o++){if(n.feed.entry[s].link[o].rel=="alternate"){r=n.feed.entry[s].link[o].href;break}}var u=n.feed.entry[s].title.$t;var a=n.feed.entry[s].published.$t,f=a.substring(0,4),l=a.substring(5,7),c=a.substring(8,10),h='<span class="day">'+c.replace(/^0+/,"")+'</span><span class="month">'+text_month[parseInt(l,10)]+' </span><span class="year">'+f+"</span>";i+='<li><div class="toc-date">'+h+'</div><div class="namina-icon"></div><span class="namina-post"><a href="'+r+'">'+u+"</a></span></li>"}i+="</ul>";e.replaceWith('<div class="namina-toc-wrap"><div class="namina-cat">'+t+'</div>'+i+"</div>")}})})}})}});
/*]]>*/
</script>
</b:if>

Khi hoàn tất, nhấp vào nút Lưu chủ đề.

Sau đó chọn menu Trang sau đó nhấp vào nút Trang mới.


Sau đó, nhấp vào nút HTML, sau đó thêm mã gọi bên dưới trong HTML.


[sitemap]

Sau đó bấm Xuất bản và xem kết quả.

Bạn có thể thích những bài đăng này