Cách thay đổi Page Margin và Color trong Google Docs

Nếu bạn không hài lòng với lề mặc định trong Google Docs, bạn có thể thay đổi nó cho phù hợp với yêu cầu của bạn. Dưới đây là một hướng dẫn đơn giản sẽ cho phép bạn thay đổi Page Margin và Color trang trong Google Docs trong giây lát.

Google Docs đi kèm với nhiều chức năng để cải thiện trải nghiệm người dùng. Hai trong số các tính năng là điều chỉnh lề trang và màu nền. Đôi khi bạn có thể cần thay đổi màu nền để khớp với tài liệu hiện có khác. Hoặc, giả sử rằng bạn đang viết một cái gì đó, cần được căn chỉnh theo cách được xác định trước. Tại một thời điểm như vậy, bạn có thể sử dụng các mẹo và thủ thuật này để hoàn thành nó.

Chủ yếu có hai cách để thay đổi lề trang trong Google Docs. Phương pháp đầu tiên cho phép người dùng điều chỉnh lề phải và trái, trong khi phương pháp thứ hai cho phép bạn thay đổi tất cả bốn lề bên cùng một lúc.

Cách thay đổi Page Margin trong Google Docs


Để thay đổi lề trang trong Google Docs, hãy làm theo các bước sau:
  • Sử dụng tùy chọn một lần nhấp để thay đổi lề.
  • Sử dụng công cụ thiết lập trang.

1. Sử dụng tùy chọn một lần nhấp để thay đổi lề

Đó là cách dễ nhất để hoàn thành công việc của bạn. Tuy nhiên, vấn đề là bạn không thể thay đổi lề của đỉnh và đáy. Nói cách khác, nó rất hữu ích cho những người muốn thay đổi lề phải và lề trái một cách nhanh chóng. Nếu bạn là một trong số họ, bạn có thể nhấp và giữ biểu tượng lề phải/trái và kéo nó ra bên ngoài trang của bạn.


Nó sẽ hiển thị sự thay đổi khi bạn kéo thanh.

2. Sử dụng công cụ Page Setup

Thiết lập trang là một tập hợp các tùy chọn đơn giản, sẽ hỗ trợ bạn thay đổi lề cùng một lúc. Để mở nó, hãy đi đến File > Page setup.


Bây giờ, bạn có thể thay đổi lề dưới phần Margins. Bạn có thể đặt các lề khác nhau hoặc giống nhau cho các mặt khác nhau.

Khi bạn nhấp vào nút OK, thay đổi sẽ phản ánh trên trang của bạn ngay lập tức.

Cách thay đổi màu trang trong Google Docs


Để thay đổi màu trang trong Google Docs, hãy làm theo các bước sau:
  • Công cụ thiết lập trang mở trong Google Docs.
  • Chọn màu.
Mặc dù có thể thay đổi lề trực tiếp, bạn không thể làm tương tự với màu trang. Vì vậy, bạn phải mở Page setup. Để làm như vậy, đi đến File > Page setup. Sau đó, bạn có thể tìm thấy một tùy chọn có tên là Page color.


Mở rộng tùy chọn này và chọn một màu theo yêu cầu của bạn. Để lưu thay đổi, nhấp vào nút OK.