Cách thay đổi kích thước của hiberfil.sys trong Windows 10

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tăng hoặc giảm kích thước tệp hiberfil.sys trong Windows 10 bằng cách sử dụng dòng lệnh powercfg. Tệp Hiberfil.sys là tệp hệ thống được Windows sử dụng để hỗ trợ Chế độ ngủ đông.

Windows hỗ trợ ngủ đông bằng cách sao chép nội dung của bộ nhớ vào đĩa. Hệ thống nén nội dung bộ nhớ trước khi bảo quản chúng trên đĩa, giúp giảm dung lượng đĩa cần thiết xuống ít hơn tổng dung lượng bộ nhớ vật lý trên hệ thống.

Nếu bạn thấy rằng tệp hiber.sys đang trở nên quá lớn và chiếm dung lượng đĩa, bạn có thể muốn xem xét giảm nó. Trong Windows 10 bây giờ, kích thước của tệp hiber.sys hiện tại bằng 40% kích thước RAM của bạn theo mặc định. Bạn không thể giảm thêm nữa. Bạn có thể tắt chế độ Ngủ đông hoặc thay đổi kích thước của nó từ 40% đến 100% kích thước RAM của bạn.

Để tìm ra cú pháp cần thiết, trong một CMD, hãy gõ như sau và nhấn Enter:
powercfg /hibernate /?

Để tăng hoặc giảm kích thước tệp Hibernate (hiberfil.sys) trong Windows 10, hãy làm theo các bước sau:
  • Mở Command Prompt với tư cách quản trị viên
  • Nhập lệnh sau: powercfg /hibernate /size
  • Nhấn Enter.
Hãy để chúng tôi xem các thủ tục chi tiết.

Mở Command Prompt với tư cách quản trị viên.

Để định cấu hình kích thước tệp ngủ đông đến 100%, hãy sử dụng lệnh sau:
powercfg.exe /hibernate /size 100
Để định cấu hình kích thước tệp ngủ đông đến 50%, hãy sử dụng lệnh sau:
powercfg.exe /hibernate /size 50
Trong Windows 10 bây giờ, nó là 40% RAM của bạn. Trong trường hợp bạn đã tắt chế độ Ngủ đông, bạn sẽ thấy kích thước của nó gần bằng với RAM của bạn. Trong Windows 10/8, bạn sẽ không tìm thấy kích thước của Hyberfil.sys đang chạy khi bạn bật Chế độ ngủ đông. Trong phiên bản trước của Windows, tệp ngủ đông đã lưu trữ phiên kernel, trình điều khiển thiết bị và dữ liệu ứng dụng. Trong Windows 10/8, tệp ngủ đông chỉ lưu trữ phiên kernel và trình điều khiển thiết bị, do đó kích thước vẫn không đổi ít nhiều. Trong Windows 7, tệp Hiberfil.sys của bạn sẽ chiếm khoảng 75% RAM.

Windows 10 không cho phép bạn thu nhỏ kích thước của tệp hiberfil.sys nếu kích thước tệp bằng 40% hoặc nhỏ hơn kích thước của RAM đã cài đặt.

Điều gì xảy ra nếu bạn giảm kích thước tệp hiberfil.sys một cách bừa bãi?

Nếu kích thước tệp Hibernate quá nhỏ, Windows có thể đưa ra Stop Error.

Nếu Windows không thể ngủ đông vì tệp ngủ đông quá nhỏ, Màn hình xanh có thể xảy ra với thông báo và mã Stop Error sau:
STOP 0x000000A0 INTERNAL_POWER_ERRORTham số 1Tham số 2Tham số 3Tham số 4
Các tham số cung cấp các thông tin sau:
  • Tham số 1 luôn bằng 0x0000000B.
  • Tham số 2 bằng với kích thước của tệp ngủ đông tính bằng byte.
  • Tham số 3 bằng với số byte dữ liệu còn lại để nén và ghi vào tệp ngủ đông.
  • Tham số 4 không được sử dụng cho lỗi này.