Hướng dẫn khôi phục dữ liệu an toàn nhất trong Windows 10

Windows Team đã lặng lẽ tung ra một công cụ khôi phục tệp trong Microsoft Store, có thể được sử dụng để khôi phục các tệp đã bị xóa khỏi máy tính Windows 10 của bạn. Theo mô tả, công cụ không chỉ có thể khôi phục các tệp đã bị xóa mà còn xóa sạch các ổ cứng, thẻ SD và lưu trữ bị hỏng. Nó có thể phục hồi hình ảnh, tài liệu, video, và nhiều hơn nữa. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ nói về Windows File Recovery Tool và kiểm tra xem nó hoạt động như thế nào.


Windows File Recovery Tool phục hồi các tập tin đã xóa

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là Windows File Recovery là một công cụ dòng lệnh, tức là không có giao diện người dùng. Ngay khi bạn khởi chạy nó, nó sẽ hiển thị một danh sách các tùy chọn đi kèm với công cụ. Nó mở rộng ra ngoài khả năng phục hồi NTFS và hoạt động với SSD (giới hạn bởi TRIM) và các thiết bị lưu trữ khác. Dưới đây là danh sách đầy đủ các tùy chọn có sẵn với nó. Dưới đây là danh sách những điều chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết này:
 • Sử dụng lệnh
 • Các loại chế độ phục hồi
 • Làm cách nào để sử dụng Windows File Recovery trong Windows 10?
 • Bạn nên sử dụng mô hình phục hồi nào và khi nào?
 • Những loại tệp nào được hỗ trợ trong mô hình Signature?
 • Logic khôi phục được sử dụng bởi Windows File Recovery

1. Sử dụng lệnh

winfr source-drive: destination-folder [/switches]
 • /r – Chế độ phân đoạn (chỉ NTFS, phục hồi bằng phân đoạn bản ghi tệp)
 • /n – Tìm kiếm bộ lọc (chế độ mặc định hoặc phân đoạn, ký tự đại diện được phép, theo dõi \ cho thư mục)
 • /x – Signature mode (phục hồi bằng tiêu đề tệp)
 • /y: – Khôi phục các nhóm tiện ích mở rộng cụ thể (chỉ chế độ chữ ký, được phân tách bằng dấu phẩy)
 • /# – Hiển thị các nhóm mở rộng chế độ chữ ký và loại tệp
 • /? – Văn bản trợ giúp
 • /! – Hiển thị các tính năng nâng cao
Khôi phục tệp từ các hệ thống tệp không phải là NTFS chỉ được hỗ trợ trong signature mode.

2. Các loại chế độ khôi phục

Một số chế độ sử dụng tệp MFT, trong khi các chế độ khác yêu cầu phân đoạn và chế độ cuối cùng chỉ hoạt động trên các tệp lớn.
 • Default mode: Nó sử dụng Bảng tệp chính (MFT) để xác định vị trí các tệp bị mất. Nó hoạt động tốt khi cả MFT và phân đoạn tệp đều có mặt.
 • Segment mode: Nó sử dụng Phân đoạn, mang các bản tóm tắt thông tin tệp lưu trữ NTFS trong MFT như tên, ngày, kích thước, loại và chỉ mục đơn vị phân cụm / phân bổ.
 • Signature mode: Chế độ này chỉ yêu cầu dữ liệu hiện diện và tìm kiếm các loại tệp cụ thể. Bạn có thể sử dụng chế độ này để khôi phục các tệp từ các thiết bị bên ngoài như USB, thẻ nhớ, v.v.

3. Làm cách nào để sử dụng Windows File Recovery trong Windows 10?

Mở chương trình File Recovery từ menu Start. Nó sẽ ngay lập tức khởi chạy dấu nhắc lệnh và UAC sẽ nhắc cấp phép. Khi được phép, bạn sẽ thấy tất cả các tùy chọn. Lưu ý rằng bạn không thể khôi phục vào cùng một phân vùng. Dưới đây là một số ví dụ.
 • Default Mode: Khôi phục một tệp cụ thể.
winfr C: D:\RecoveryDestination /n Users\\Downloads\ winfr C: E: /n \Users\\Pictures\*.JPEG /n \Users\\Pictures\*.PNG
 • Segment mode (/r): Khôi phục các loại tệp
winfr C: D:\RecoveryDestination /x /y:PDF,JPEG
winfr C: E: /r /n *invoice*
 • Signature mode (/x): Khi sử dụng chế độ chữ ký, trước tiên, hữu ích để xem các nhóm tiện ích mở rộng được hỗ trợ và các loại tệp tương ứng.
winfr C: D:\RecoveryDestination /r /n *.pdf /n *.jpg
Trong quá trình khôi phục, bạn sẽ được hỏi nếu bạn muốn ghi đè, giữ một bản sao và các tùy chọn sẽ được sử dụng cho tương lai. Bạn có thể chọn ghi đè lên tất cả, nhưng tôi khuyên bạn nên có đủ dung lượng lưu trữ tại đích và giữ tất cả các bản sao. Bạn không bao giờ biết tập tin nào bị hỏng.

4. Bạn nên sử dụng mô hình phục hồi nào và khi nào?

File System Circumstances Mode
NTFS Đã xóa gần đây Default
NTFS Đã xóa một lúc trước Đầu tiên, hãy thử Segment, sau đó là Signature.
NTFS Sau khi định dạng đĩa Đầu tiên, hãy thử Segment, sau đó là Signature.
NTFS Một đĩa bị hỏng Đầu tiên, hãy thử Segment, sau đó là Signature.
FAT, exFAT, ReFS Loại tệp khôi phục được hỗ trợ (Xem bảng sau) NTFS

5. Loại tệp nào được hỗ trợ trong mô hình Signature?

Nhóm mở rộng Loại tệp
ASF wma, WMV, asf
JPEG jpg, jpeg, jpe, jif, jfif, jfi
MP3 mp3
MPEG mpeg, mp4, mpg, m4a, m4v, m4b, m4r, mov, 3gp, qt
PDF pdf
PNG png
ZIP zip, docx, xlsx, pptx, odt, ods, odp, odg, odi, odf, odc, odm, ott, otg, otp, ots, otc, oti, otf, both

Công cụ này có một danh sách bộ lọc mặc định của các tiện ích mở rộng như adm, admx, appx, appx, ascx, asm, aspx, aux, ax, bin, browser. Bạn có thể kích hoạt chúng bằng cách sử dụng công tắc /e.

6. Logic khôi phục được sử dụng bởi Windows File Recovery

Logic khôi phục được sử dụng ở đây giống như được sử dụng bởi các chương trình khôi phục khác. Chế độ sử dụng Master File Tabel để tìm bản ghi của các tệp đã xóa cùng với File Record Segment. Có một bản sao MFT bổ sung có ích để tìm vị trí vật lý chính xác của các tệp bị xóa.


Đây là kết quả của sự phục hồi được thực hiện thông qua công cụ Windows File Recovery.


Không phải tất cả các tập tin là hữu ích. Không có gì đáng ngạc nhiên vì rất nhiều phụ thuộc vào bao nhiêu không gian lưu trữ đã bị ghi đè vật lý.

Mặc dù công cụ này đầy hứa hẹn, nó vẫn cần một giao diện người dùng và có những hạn chế. Bạn có thể tải xuống từ Microsoft Store.