Sorry, the version of OpenGL is too low, please upgrade the graphics driver

Đôi khi, trong khi thử mở một ứng dụng bằng Remote Desktop từ một hệ thống Windows 10 khác, thông báo lỗi sau xuất hiện - Sorry, the version of OpenGL is too low, please upgrade the graphics driver. Điều này đặc biệt được thấy với ứng dụng CLO (chương trình mô phỏng may mặc 3D) khi ai đó cố gắng truy cập Công cụ 3D. Nếu bạn cũng đang gặp vấn đề tương tự trong khi mở một ứng dụng bằng Remote Desktop từ một hệ thống khác thì hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm ra cách khắc phục cho nó.


OpenGL là một cách viết tắt của Open Graphics Library. Nó chủ yếu được sử dụng để hiển thị đồ họa vector 2D và 3D thông qua các tương tác đơn vị bộ xử lý đồ họa.

Phiên bản OpenGL quá thấp

Remote Desktop Protocol và hiệu suất của nó đã được cải thiện kể từ Windows v1909 bằng cách thay thế GPU máy chủ bằng phiên bản nhẹ hơn. Thay đổi này là trong nỗ lực tiết kiệm băng thông mạng khi phiên từ xa được thiết lập. Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp một số vấn đề, hãy kiểm tra xem bản dựng Windows 10 của bạn có thể hoàn nguyên hoặc hoàn tác thay đổi thông qua Chính sách nhóm cục bộ hay không. Đối với điều này:
 • Khởi chạy Local Group Policy Editor.
 • Chọn Computer Configuration.
 • Xác định vị trí Administrative Templates.
 • Mở rộng nó và chọn Windows Components.
 • Chuyển đến Remote Desktop Services.
 • Chọn Remote Desktop Session Host.
 • Mở rộng Remote Session Environment.
 • Trong khung bên phải, Enable hai chính sách
 • Đối với Windows 10 Pro v1909, hãy tắt Use WDDM graphics display driver for Remote Desktop Connection.
Vấn đề chủ yếu phát sinh do Remote Desktop Protocol hoạt động. Nó tạo ra một phiên bản máy tính để bàn ảo hóa của máy chủ chỉ sử dụng phần mềm OpenGL mà không nhất thiết phải sử dụng cùng các tiện ích mở rộng cần thiết khi chạy ở chế độ phần cứng. Vì vậy, RDP bắt đầu gửi hình ảnh bitmap 2D từ máy chủ đến máy khách từ xa.

Khởi chạy Local Group Policy Editor. Nhấn Win + R kết hợp để mở hộp thoại Run.

Trong trường trống của hộp, nhập gpedit.msc và nhấn Enter.

Khi cửa sổ Group Policy Editor mở ra, hãy chuyển đến Computer Configuration và chọn thư mục Administrative Templates bên dưới thư mục.

Tiếp theo, chọn thư mục Windows Components. Mở rộng thư mục để điều hướng đến Remote Desktop Services.
Tại đây, chọn Remote Desktop Session Host và mở rộng thư mục Remote Session Environment bên dưới thư mục.


Bây giờ, chuyển sang khung bên phải và bật Policies sau:
 • Kích hoạt H.264/AVC 444 Graphics mode for Remote Desktop connections.
 • Kích hoạt H.264/AVC hardware encoding for Remote Desktop Connections.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 pro v1909, hãy tắt Use WDDM graphics display driver for Remote Desktop Connection. Đối với điều này, double tùy chọn, chọn Disable.

Nhấn nút Apply.