Windows 10 bị treo khi đăng xuất với vòng tròn xoay màu xanh


Khi bạn đăng xuất khỏi Windows 10, nó sẽ đưa bạn trở lại màn hình đăng nhập nơi bạn chuyển người dùng hoặc đăng nhập lại. Tuy nhiên, đôi khi, Windows 10 vẫn bị treo trên màn hình đăng xuất với vòng tròn xoay màu xanh. Tất cả những gì bạn thấy là quá trình đăng xuất, nhưng nó vẫn ở đó. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số mẹo để giúp bạn thoát khỏi màn hình đăng xuất bị kẹt.

Windows 10 bị treo khi đăng xuất

Nếu Windows 10 bị treo trên màn hình đăng xuất với vòng tròn xoay màu xanh, thì những đề xuất này chắc chắn sẽ giúp bạn thoát khỏi tình huống:
 1. Buộc tắt máy tính
 2. Khắc phục sự cố trong Clean Boot State
 3. Kiểm tra trạng thái của User Profile Service
 4. Sửa chữa User Profile
 5. Chạy System Restore.
Đảm bảo sử dụng tài khoản quản trị viên cần thiết để thực hiện một số đề xuất của chúng tôi.

1. Buộc tắt máy tính

Đôi khi, đây chỉ là sự cố một lần và được giải quyết bằng cách buộc tắt máy. Nhấn và giữ nút nguồn của máy tính xách tay hoặc máy tính cho đến khi màn hình trống. Khởi động lại máy tính, đăng nhập và đăng xuất để kiểm tra xem sự cố vẫn còn.

2. Khởi động vào Clean Boot State

Khi bạn đăng xuất khỏi máy tính, Windows sẽ đóng tất cả các ứng dụng và dịch vụ liên quan đến tài khoản. Nếu bất cứ điều gì không hoàn thành hoặc ngừng đáp ứng, nó sẽ bị mắc kẹt. Một cái gì đó tương tự có thể đang xảy ra ở đây.

Buộc tắt máy tính, khởi động lại và đăng nhập lại vào máy tính. Tiếp theo, khởi động trong trạng thái Clean Boot State. Clean-boot được thiết kế để cách ly vấn đề hiệu năng. Để thực hiện khắc phục sự cố khởi động, bạn phải thực hiện một số hành động và sau đó khởi động lại máy tính sau mỗi hành động. Bạn có thể cần phải vô hiệu hóa thủ công một mục khác để thử và xác định chính xác mục gây ra sự cố. Khi bạn đã xác định được người vi phạm, bạn có thể xem xét loại bỏ hoặc vô hiệu hóa nó.

Dưới đây là một vài điều bạn có thể làm:
 • Kiểm tra cẩn thận danh sách các chương trình. Một trong những ứng dụng có thể đang chặn quá trình.
 • Thoát tất cả các chương trình trên máy tính trước khi đăng xuất.

3. Kiểm tra trạng thái của User Profile Service


User Profile Service chịu trách nhiệm tải và dỡ tải hồ sơ người dùng. Nếu dịch vụ này bị dừng hoặc vô hiệu hóa, người dùng sẽ không thể đăng nhập hoặc đăng xuất thành công nữa. Nếu bị tắt, một số ứng dụng có thể không lấy được dữ liệu người dùng. Ngoài ra, nó sẽ chặn mọi thông báo liên quan đến tài khoản người dùng.
 • Mở Services Manager
 • Tìm kiếm User Profile Service
 • Nhấp đúp chuột để mở hộp Properties của nó.
 • Đảm bảo rằng startup type được đặt thành Automatic.
 • Hãy chắc chắn rằng nó được Started.
Điều này có khả năng giúp giải quyết vấn đề của bạn.

4. Sửa chữa User Profile

Trước khi bạn thực hiện bước này, trước tiên hãy tạo điểm khôi phục hệ thống.

Bây giờ, một phần của hồ sơ người dùng có thể bị hỏng và điều này có thể dẫn đến việc đăng xuất các vấn đề.

Bạn cần sửa chữa hồ sơ người dùng bị hỏng bằng phần mềm hoặc sửa nó bằng Registry Editor.

Mở Registry Editor và điều hướng đến:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Tìm kiếm các thư mục bắt đầu với S-1. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thư mục nào kết thúc bằng .bak, thì đó là nguyên nhân gây ra sự cố.

Giả sử tên thư mục là S-1-xS-1-x.bak

Đầu tiên đổi tên S-1-x thành S-1-x.backup, sau đó đổi tên S-1-x.bak thành S-1-x.

Tiếp theo, bên dưới S-1-x, nhấp đúp vào phím ProfileImagePath và kiểm tra giá trị.

Nếu tên người dùng không giống với tên người dùng bị hỏng, thì hãy đổi tên đó thành tên dự kiến.

Thoát và khởi động lại.

5. Chạy System Restore

Nếu bạn đã tạo điểm khôi phục trước đó, thì hãy tìm điểm khôi phục ít nhất một tuần và khởi động lại Windows. Xác minh nếu vấn đề đã được giải quyết.

Chúng tôi hy vọng những lời khuyên này dễ thực hiện và giúp bạn giải quyết vấn đề.