Windows Server bị treo tại màn hình Applying Computer Settings

Bên cạnh nhiều lỗi phổ biến gặp phải khi chạy Windows, một lỗi có ảnh hưởng lớn là khi Windows Server bị treo ở màn hình Applying computer settings và không thực hiện thêm bất kỳ tiến triển nào. Sự cố này xảy ra do sự bế tắc trong cơ sở dữ liệu Service Control Manager.


Windows Server bị treo tại màn hình Applying Computer Settings

Nếu bạn đang gặp vấn đề này sau khi thử khởi động Service và mất một thời gian dài bất thường để tải, thì hãy thử điều này.

Bạn có thể thấy màn hình Applying Computer Settings với vòng tròn xoay. Màn hình có thể tiếp tục xuất hiện từ lâu trước khi đến giai đoạn nhắc đăng nhập. Ngay cả khi bạn đăng nhập, các dịch vụ cốt lõi có thể không bắt đầu.

Để khắc phục điều này, bạn có thể sử dụng phương thức Registry. Trước khi bạn bắt đầu, hãy nhớ tạo điểm khôi phục hệ thống trước.

Khởi chạy Registry Editor và điều hướng đến:
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HHTTP

Bây giờ, chuyển sang khung bên phải và tìm mục nhập có tên DependOnService. Nếu nó không ở đó, hãy tạo một giá trị mới - DependOnService.


Bấm đúp vào nó và đặt dữ liệu Giá trị của nó thành CRYPTSVC.

Sau khi hoàn tất, hãy đóng Registry Editor và khởi động lại máy tính của bạn.

Microsoft có một số gợi ý khác để thực hiện:

  • Nếu sự cố xảy ra do một số yêu cầu tài nguyên mạng chỉ đơn giản là rút cáp mạng. Bằng cách ngắt kết nối mạng, các yêu cầu mạng sẽ hết thời gian gần như ngay lập tức và quá trình đăng nhập sẽ tiếp tục.
  • Bạn cũng có thể sử dụng tiện ích MSCONFIG để tạm thời ngăn các dịch vụ không phải của Microsoft khởi động vào lần tiếp theo khi hệ thống khởi động.
  • Nếu bạn nghĩ rằng nó có liên quan đến thay đổi cài đặt Group Policy bạn đã thực hiện, bạn có thể bật ghi nhật ký USERENV và sau đó xem lại tệp nhật ký.