Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

SlideCasts - Đồng bộ hóa Video YouTube với Google Slides Presentation

lượt xem

SlideCasts cho phép bạn kết hợp video trên YouTube và bản trình bày Google Sides/PowerPoint trong một trình phát duy nhất. Video của người thuyết trình và các trang trình bày xuất hiện cạnh nhau và khi phát video, các trang trình bày tự động thay đổi đồng bộ với video.

Bạn có thể thử bản demo của SlideCasts. Chỉ cần nhấn nút phát trên video YouTube và bạn sẽ nhận thấy rằng các trang trình bày sẽ thay đổi ở các mốc 10 giây, 25 và 30 (có thể định cấu hình).

SlideCasts có thể thực sự hữu ích cho các nhà giáo dục tham gia giảng dạy từ xa. Video “talking head” của giáo viên có thể được tải lên YouTube và các trang trình bày bài giảng có thể được lưu trữ trên Google Slides.

Nếu các trang trình bày khóa học của bạn có sẵn dưới dạng bản trình bày PowerPoint cũng sẽ hoạt động vì bạn có thể tải trực tiếp tệp PPT và PPTX của mình lên Google Slides.

Cách đồng bộ hóa trang trình bày với video

  • Bước đầu tiên là cài đặt Creator Studio. Tiếp theo, truy cập slides.google.com và mở bất kỳ bản trình bày hiện có nào.
  • Chuyển đến menu Addons bên trong Slides, chọn Creator Studio rồi chọn Create Slidecasts. Tại đây chỉ định URL của video YouTube và trang Google Slides của bạn (cả hai đều phải ở chế độ công khai).
  • Tiếp theo, chỉ định dấu thời gian ở định dạng mm:ss (phút giây) khi các trang trình bày sẽ thay đổi đồng bộ với video.
Ví dụ: nếu bạn muốn trang trình bày thứ hai hiển thị ở điểm 15 giây trong video, trang trình bày thứ 3 ở mốc 45 giây và trang trình bày thứ 4 ở mốc 1 phút 20 giây, các điểm đánh dấu của bạn sẽ được viết là:
0, 15, 45, 1:20
Nó khá là nhiều. Nhấp vào nút Generate và sao chép-dán mã HTML vào trang web của bạn.

Trình phát SlideCast phản hồi nên video và trang trình bày sẽ tự động thay đổi kích thước dựa trên kích thước màn hình của khách truy cập.

Đăng nhận xét