Vui lòng bật Javascript trên trình duyệt!
Sau đó nhấn vào nút bên dưới.Tải lại trang
Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Cách gửi email từ địa chỉ khác (bí danh) bằng Gmail

lượt xem
Giả sử bạn có hai tài khoản email - wikianow@gmail.com và - tài khoản work@wikianow.com trước là địa chỉ email cá nhân của bạn trong khi tài khoản sau là địa chỉ email cơ quan (công ty) của bạn. Bạn đã đăng nhập vào tài khoản Gmail cá nhân của mình nhưng muốn kết hợp thư thoát ra khỏi tài khoản công việc của bạn.

Hãy xem xét một tình huống khác mà thư ký cá nhân cần gửi email thay mặt sếp của cô ấy. Vì vậy, cô ấy chạy hợp nhất trong khi vẫn đăng nhập vào tài khoản Google của riêng mình nhưng người nhận sẽ thấy email của sếp cô ấy là người gửi.

Cả hai trường hợp này đều có thể dễ dàng xử lý trong Mail MergeDocument Studio bằng cách thiết lập bí danh trong Gmail.

Bạn thậm chí có thể gửi email từ địa chỉ email Outlook, Yahoo hoặc Zoho của mình thông qua các bí danh trong Gmail. Sinh viên và giảng viên có thể gửi email từ @school.edu địa chỉ email của họ khi đăng nhập vào tài khoản email cá nhân của họ.

Cách thiết lập bí danh Email trong Gmail

Mở gmail.com trên máy tính để bàn của bạn, đi tới Settings, nhấp vào Accounts và trong phần “Send mail as”, nhấp vào liên kết có nội dung “Add another email address”.


Tiếp theo, làm theo trình hướng dẫn để thêm địa chỉ email khác làm bí danh cho địa chỉ email hiện tại của bạn. Bạn cần chỉ định tên người gửi, địa chỉ email mà bạn muốn gửi email thay mặt và địa chỉ trả lời (tùy chọn).

Coi như một bí danh - Có hay Không?

Nếu bạn sở hữu cả hai tài khoản email, hãy chọn tùy chọn “coi như bí danh” và email được gửi đến một trong hai địa chỉ sẽ đến cùng một hộp thư đến Gmail.

Nếu bạn đang thay mặt người khác gửi email, chẳng hạn như thư ký gửi email thay mặt sếp của họ, bạn nên bỏ chọn tùy chọn này. Khi người nhận trả lời thư bạn gửi từ bí danh, trường To: trong thư trả lời của họ sẽ được điền bằng địa chỉ email bí danh của bạn.


Gmail sẽ gửi mã xác minh đến địa chỉ email khác của bạn mà bạn muốn thêm làm bí danh để xác minh xem bạn thực sự sở hữu hay có quyền truy cập vào tài khoản email đó.


Đăng nhập vào tài khoản Gmail khác của bạn và mở email xác nhận. Sao chép mã xác nhận và dán vào hộp xác minh bí danh. Địa chỉ email khác của bạn bây giờ sẽ được thêm làm bí danh cho địa chỉ email chính của bạn.

Thay đổi người gửi Email

Đây là cách bạn có thể gửi email từ một địa chỉ khác trong Google Sheets.

Hợp nhất thư cho Gmail


Mở Google Sheet của bạn, chọn Addons > Mail Merge with Attachments > Configure để mở sidebar hợp nhất. Mở rộng menu thả xuống “Sender’s Email” và nó sẽ có danh sách tất cả các bí danh email được kết nối với tài khoản Gmail của bạn.

Giờ đây, bạn có thể gửi email được cá nhân hóa thay mặt cho bất kỳ địa chỉ email nào mà bạn sở hữu hoặc đã được xác minh là bí danh.

Document Studio

Mở Google Sheet, đi tới Add-ons > Document Studio > Open. Mở rộng phần Mail Merge và nhấp vào chỉnh sửa để mở trình thiết kế Email Template. Bạn sẽ có một tùy chọn để thay đổi người gửi email như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới:

Lỗi không thể thêm bí danh trong Gmail

Bạn có gặp lỗi khi thêm bí danh trong Gmail không?
You must send through gmail.com SMTP servers you can send as abc@work.com. However, this functionality is not available for your account. Please contact your domain administrator.
Nếu bạn không thấy tùy chọn thêm bí danh trong cài đặt Gmail của mình, có thể là do quản trị viên miền Google Workspace (GSuite) của bạn đã tắt tùy chọn gửi email từ bí danh trong cài đặt miền.

Để bật bí danh người gửi email trong Google Works, hãy yêu cầu quản trị viên:
  1. Đăng nhập vào Google Admin của Google.
  2. Từ trang tổng quan, đi tới Apps > GSuite > Gmail > End User Access.
  3. Bật cài đặt “Allow per-user outbound gateways” có nội dung “Allow users to send mail through an external SMTP server when configuring a “from” address hosted outside your email domains.
Lưu cài đặt và đợi khoảng 30-60 phút để các thay đổi có hiệu lực. Sau đó, bạn sẽ có thể thêm các địa chỉ email bên ngoài làm bí danh trong tài khoản email Google Workspace của mình.


Gửi từ một địa chỉ email khác trong Google Workspace.
Đánh giá bài viết:

Đăng nhận xét