Cách khắc phục phím Ctrl không hoạt động trên Windows 10

Cách khắc phục phím Ctrl không hoạt động trên Windows 10
Hầu hết các máy tính xách tay đều có ít nhất một phím Control (CTRL) và PC tiêu chuẩn thường có hai phím. Các phím này được sử dụng để tối ưu hóa các phím khác trên bàn phím của bạn bằng cách cung cấp cho chúng các chức năng bổ sung, chẳng hạn như sao chép và dán văn bản. Khi một hoặc cả hai phím này ngừng hoạt động, nó có thể khá khó chịu, đặc biệt là để thực hiện một số phím tắt cơ bản trên bàn phím máy tính. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ đưa ra một số gợi ý mà bạn có thể thử trong trường hợp phím Ctrl không hoạt động trên Windows 10.

Phím Ctrl không hoạt động trên Windows 10

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề này, bạn có thể thử các giải pháp được đề xuất của chúng tôi bên dưới không theo thứ tự cụ thể và xem điều đó có giúp giải quyết vấn đề hay không:
  1. Khởi động lại PC của bạn
  2. Kiểm tra bàn phím của bạn
  3. Chạy Keyboard Troubleshooter
  4. Chạy Hardware Troubleshooter
  5. Cập nhật trình điều khiển bàn phím
Hãy cùng xem mô tả quy trình liên quan đến từng giải pháp được liệt kê.

Khởi động lại PC của bạn

Trong hầu hết các trường hợp, các vấn đề hiệu suất tạm thời khác nhau trên thiết bị Windows 10 của bạn có thể dễ dàng được khắc phục bằng quy trình khởi động lại đơn giản. Nếu việc khởi động lại PC của bạn không khắc phục được sự cố Phím Ctrl không hoạt động, bạn có thể thử giải pháp tiếp theo.

Kiểm tra bàn phím của bạn

Bạn có thể kiểm tra bàn phím vật lý để tìm các bộ phận bị hỏng và bất kỳ vấn đề nào khác (như phím bị kẹt hoặc thứ gì đó bị chèn dưới phím). Để kiểm tra trạng thái vật lý của bàn phím, bạn có thể thử kết nối bàn phím bên ngoài trên hệ thống của mình hoặc thử bàn phím ảo và kiểm tra xem phím Ctrl có hoạt động trên nó hay không. Bạn cũng có thể thử kết nối bàn phím của mình với một hệ thống khác để kiểm tra xem phím Ctrl có hoạt động hay không.

Nếu bạn thấy không có gì sai với bàn phím, hãy chuyển sang giải pháp tiếp theo.

Chạy Keyboard Troubleshooter

Chạy Keyboard Troubleshooter và xem liệu điều đó có giúp được bạn không.

Chạy Hardware Troubleshooter

Thử chạy Hardware Troubleshooter. Có khả năng điều này có thể tự động khắc phục sự cố.

Cập nhật trình điều khiển bàn phím

Trình điều khiển bàn phím bị thiếu, lỗi thời hoặc bị hỏng có thể là thủ phạm. Trong trường hợp này, bạn có thể cập nhật trình điều khiển của mình theo cách thủ công thông qua Device Manager, bạn có thể nhận các bản cập nhật trình điều khiển trong phần Optional Updates trong Windows Update.