Cách khởi chạy nhiều chương trình bằng một phím tắt trong Windows 10

Cách khởi chạy nhiều chương trình bằng một phím tắt trong Windows 10
Bạn muốn tìm hiểu một mẹo đơn giản giúp tiết kiệm 2 giây thời gian của bạn? Tôi sẽ chỉ cho bạn cách khởi chạy nhiều chương trình từ một phím tắt. Một số ứng dụng đi cùng nhau một cách tự nhiên. Ví dụ,Steam và Raptr, Winamp và Last.fm, MS-Word và Photoshop, v.v.
Tùy thuộc vào những gì bạn làm trên PC của mình, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn luôn sử dụng hai hoặc nhiều chương trình cùng một lúc. Sau khi đọc hướng dẫn này, bạn sẽ học cách nhóm các ứng dụng này để khởi chạy khi bạn nhấp đúp vào một phím tắt.

Khởi chạy nhiều chương trình bằng một phím tắt

Chúng tôi sẽ phân loại quy trình thành ba bước đơn giản:
  • Nhận đường dẫn mục tiêu của chương trình.
  • Tạo một tệp batch.
  • Tạo lối tắt với tệp batch.
Đọc tiếp, khi chúng ta đi qua các bước chi tiết để định cấu hình một phím tắt mở nhiều chương trình cửa sổ cùng một lúc.

Nhận đường dẫn mục tiêu của chương trình

Bước đầu tiên để mở nhiều chương trình bằng một phím tắt là lấy đường dẫn đích của tất cả các chương trình. Đây là cách tìm đường dẫn chương trình.

Nhấn nút Windows và tìm kiếm các chương trình. Khi ứng dụng hiển thị trong kết quả tìm kiếm, hãy nhấp chuột phải vào ứng dụng đó và chọn tùy chọn Open file location. Thao tác này sẽ đưa bạn đến thư mục chứa tệp thực thi của ứng dụng.

Nhấp chuột phải vào phím tắt và chuyển đến tùy chọn Properties. Trong cửa sổ Properties, chuyển sang tab Shortcut. Sao chép mọi thứ trong trường Target và dán vào ghi chú Notepad ở định dạng bên dưới:

Nhập cd, dán đường dẫn đầy đủ đến ứng dụng và nhấn ENTER. Điều này thay đổi thư mục thành của chương trình. Thí dụ:
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

Nhập start và tên của tệp. Nó luôn là phần cuối cùng của đường dẫn sau dấu gạch chéo cuối cùng (\). Start khởi chạy tệp thực thi. Thí dụ:
start chrome.exe
Thực hiện các bước trên cho tất cả các chương trình bạn muốn mở bằng phím tắt. Nhấn ENTER sau các đường dẫn đến từng ứng dụng.

Tạo một tệp batch

Với các đường dẫn ứng dụng được lưu trong Notepad của bạn, bây giờ bạn phải tạo tệp batch mà từ đó chúng tôi có thể chạy cả hai chương trình cùng một lúc.

Mở Notepad mà bạn đã lưu đường dẫn đến tất cả các ứng dụng bạn muốn mở bằng một cú nhấp chuột. Sửa đổi nội dung của ghi chú theo hướng dẫn bên dưới:
  • Thêm @echo off vào đầu ghi chú. Với điều này, các lệnh sẽ không hiển thị trong Command Prompt trong khi thực thi tệp batch.
  • Thêm exit ở cuối ghi chú để thoát khỏi tệp loạt sau khi thực hiện tệp batch.
Nội dung của Notepad của bạn bây giờ sẽ giống như sau:

@echo off
cd "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\Chrome.exe"
start Chrome.exe
cd "C:\Program Files (x86)\Wunderlist2"
start Wunderlist.exe
exit
Tập lệnh trên là một ví dụ về một tập lệnh được thực hiện để khởi động Google ChromeWunderlist cùng một lúc.

Cuối cùng, đi tới File > Save as và trong loại Save as type, chọn All files. Nối .bat vào cuối File name.

Tạo lối tắt với tệp hàng loạt


Khởi chạy File Explorer và đi đến thư mục mà bạn muốn có lối tắt mở nhiều ứng dụng. Bạn có thể làm điều đó trên máy tính để bàn của mình. Nhấp chuột phải vào khoảng trắng và chọn New > Shortcut từ menu ngữ cảnh.

Nhập đường dẫn đến tệp hàng loạt mới được tạo trong trường Type the location of the item. Ngoài ra, nhấn Browse để tìm tệp. Sau khi lấy được vị trí, bạn bấm vào nút Next bên dưới.

Đặt tên cho lối tắt mà bạn sẽ nhớ và nhấn nút Finish.