Cách tắt Windows Insider Service trên Windows 10

Cách tắt Windows Insider Service trên Windows 10
Tất cả các máy tính Windows 10 đều bao gồm Windows Insider Service (wisvc) bất kể người dùng có tham gia chương trình Windows Insider hay không. Các wisvc được coi là một dịch vụ không cần thiết đối với những người dùng không có một mong muốn tham gia chương trình Insider.

Đối với nhiều người, các dịch vụ 'không bắt buộc' chạy trên PC của họ có thể cản trở hiệu suất. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các cách khác nhau để tắt Windows Insider Service trên Windows 10.

Tắt Windows Insider Service

Sau đây là những cách bạn có thể đạt được nhiệm vụ này;
 1. Qua Services console
 2. Qua Command Prompt
 3. Qua PowerShell
Hãy xem mô tả của từng phương pháp.

1. Tắt Windows Insider Service qua Services

 • Nhấn phím Windows + R để gọi hộp thoại Run.
 • Trong hộp thoại Run, nhập services.msc và nhấn Enter để Services.
 • Trong cửa sổ Services, cuộn và tìm mục nhập Windows Insider Service.
 • Bấm đúp vào mục nhập để mở cửa sổ thuộc tính của nó.
 • Trong cửa sổ Properties, trên General, bấm vào menu thả xuống trên Startup type và chọn Disabled.
 • Nhấp vào Apply > OK để lưu thay đổi.
Bây giờ bạn có thể thoát khỏi bảng điều khiển Services.

2. Vô hiệu hóa Windows Insider Service qua Command Prompt

Làm như sau:
 • Gọi hộp thoại Run.
 • Trong hộp thoại Run, nhập cmd rồi nhấn CTRL + SHIFT + ENTER để mở Command Prompt ở chế độ quản trị/nâng cao.
 • Trong cửa sổ Command Prompt, nhập hoặc sao chép và dán lệnh bên dưới và nhấn Enter.
sc config "wisvc" start= disabled
Bây giờ bạn có thể thoát khỏi CMD.

3. Tắt Windows Insider Service qua PowerShell

Làm như sau:
 • Nhấn phím Windows + X để mở Power User Menu.
 • Nhấn vào A trên bàn phím để khởi chạy PowerShell ở chế độ quản trị/nâng cao.
 • Trong bảng điều khiển PowerShell, nhập hoặc sao chép và dán lệnh bên dưới và nhấn Enter.
Set-Service wisvc -StartupType Disabled
Bây giờ bạn có thể thoát khỏi bảng điều khiển PowerShell.