Cách xóa Activate Windows trên màn hình nền trong Windows 10

Cách xóa Activate Windows trên màn hình nền trong Windows 10
Hình mờ kích hoạt Windows 10 xuất hiện trên màn hình nếu bạn không kích hoạt bản sao Windows 10 sau khi thời gian dùng thử 90 ngày kết thúc. Cũng có thể xảy ra trường hợp bạn vẫn nhìn thấy hình mờ này ngay cả khi bạn đã kích hoạt Windows 10 của mình. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ đưa ra một số gợi ý về cách xóa Activate Windows trên màn hình nền trong Windows 10.

Xóa Activate Windows trên màn hình nền

Để xóa vĩnh viễn hình mờ Activate Windows trên màn hình nền trong Windows 10, bạn có thể thử bất kỳ phương pháp nào sau đây:
 1. Mua khóa kích hoạt
 2. Sửa đổi khóa đăng ký Start
 3. Tạo và chạy một tệp batch
 4. Sửa đổi khóa đăng ký PaintDesktopVersion
Hãy xem mô tả về các phương pháp này.

Mua khóa kích hoạt

Theo điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft Windows 10 - Phần 5, bạn chỉ được phép sử dụng Windows 10 nếu bạn được cấp phép hợp lệ và phần mềm đã được kích hoạt đúng cách bằng khóa sản phẩm chính hãng hoặc bằng các phương pháp được ủy quyền khác. Vì vậy, nếu bạn không có khóa cấp phép, bạn nên mua một khóa và sau đó kích hoạt bản sao Windows 10 của mình.

Sửa đổi khóa đăng ký Start

Vì đây là hoạt động đăng ký, bạn nên sao lưu sổ đăng ký hoặc tạo điểm khôi phục hệ thống như các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Sau khi hoàn tất, bạn có thể tiến hành như sau:
 • Nhấn phím Windows + R để gọi hộp thoại Run.
 • Trong hộp thoại Run, nhập regedit và nhấn Enter để mở Registry Editor.
 • Điều hướng hoặc chuyển đến đường dẫn khóa đăng ký bên dưới:
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\svsvc
 • Tại vị trí, trên ngăn bên phải, bấm đúp vào mục Start để chỉnh sửa thuộc tính của nó.
 • Trong cửa sổ thuộc tính, hãy đặt dữ liệu Value thành 4.
 • Bấm OK để lưu thay đổi.
 • Khởi động lại PC của bạn.

Tạo và chạy một tệp batch

Làm như sau:
Nhấn phím Windows + R để gọi hộp thoại Run.
Trong hộp thoại Run, nhập notepad và nhấn Enter để mở Notepad.
Sao chép và dán cú pháp bên dưới vào trình soạn thảo văn bản.
@echo off
taskkill /F /IM explorer.exe
start explorer.exe
exit
Lưu (tốt nhất là trên máy tính để bàn) tệp có tên và thêm phần mở rộng tệp .bat - ví dụ: Remove_Watermark.bat và trên hộp Save as type chọn All Files.
Bây giờ, bạn có thể chạy tệp batch với quyền quản trị (nhấp chuột phải vào tệp đã lưu và chọn Run as Administrator từ trình đơn ngữ cảnh).

Sau khi bạn chạy tệp loạt, hình mờ Activate Windows sẽ bị xóa khỏi màn hình của bạn. Nhưng khi bạn khởi động lại máy tính của mình, thông báo kích hoạt sẽ lại bật lên. Trong trường hợp này, bạn có thể lên lịch để tệp tự động chạy bất cứ khi nào Windows 10 khởi động .

Sửa đổi khóa đăng ký PaintDesktopVersion

 • Mở Registry Editor.
 • Điều hướng hoặc chuyển đến đường dẫn khóa đăng ký bên dưới:
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
 • Tại vị trí, trên ngăn bên phải, bấm đúp vào mục PaintDesktopVersion để chỉnh sửa các thuộc tính của nó.
 • Trong cửa sổ thuộc tính, hãy đặt dữ liệu Value thành 0.
 • Bấm OK để lưu thay đổi.
 • Khởi động lại PC của bạn.
Và đó là cách xóa hình mờ Kích hoạt Windows trên màn hình nền trong Windows 10!