Code hiển thị Popup hỗ trợ giao diện trên Mobile

Code hiển thị Popup hỗ trợ giao diện trên Mobile
Bạn có 1 sự kiện cần hiển thị Popup trên trang chủ hay trên toàn website. Trên mạng có khá nhiều đoạn script chia sẻ về cách làm này nhưng rất nhiều cái lỗi do jquery hiện tại đã được nâng cấp khiến chúng tôi hoặc không hiển thị tốt trên bản mobile.


Share code tạo popup hiển thị 1 lần trên Website BLogspot, WordPress, Website tự code

Đoạn script được chia sẻ dưới đây được chỉnh sửa bởi Coder tại Sudo hiển thị tốt và cách cài đặt đơn giản, không phụ thuộc vào thư viện bởi chỉ sử dụng các hàm cơ bản, việc duy nhất bạn cần làm là thay link ảnh, thay đường dẫn và dán nó vào phần header của website mỗi khi bạn muốn chúng hoạt động.

Bạn có thể sử dụng đoạn code này ở bất kỳ đâu, bất cứ nền tảng nào….

Các yêu tố bạn cần quan tâm:

  • var link_image: Bạn sẽ nhập link hình ảnh vào đây, do là popup nên ảnh phải tách nền, đuôi file là .png thì mới hiển thị đẹp
  • var link: là trang đích khi người dùng click vào hình ảnh này họ sẽ được dẫn tới.
  • var icon_close: link ảnh cho nút đóng popup.

Thuộc tính có thể thay đổi:

  • setTimeout(function(){document.body.innerHTML+=e},3000)})): thay đổi giá trị 3000 thành giá trị bạn muốn hiển thị popup sau khi người dùng tải trang (3000 = 3s).
  • setTime(i.getTime()+24*60*60*1000): mặc định khi người dùng bấm vào nút Close thì popup sẽ hiển thị lại sau 24h. Để thay đổi giá trị này bạn sẽ thay đổi giá trị 24*60*60*1000 trong phần trên thành giá trị mong muốn (1000 = 1s).

Mã nguồn:

<script>/*<![CDATA[*/
var link_image = 'https://images.unsplash.com/photo-1511268594014-0e9d3ea5c33e?ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=750&q=80';
var link = 'https://www.wikianow.com/';
var icon_close = 'https://www.flaticon.com/svg/static/icons/svg/753/753345.svg';
function closePopupBeta(){document.getElementById("popup_banner_beta").remove(),setCookie("showPopupBannerBeta",1,1)}function setCookie(e,n,o){var t="";if(o){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+24*60*60*1000),t="; expires="+i.toUTCString()}document.cookie=e+"="+(n||"")+t+"; path=/"}function getCookie(e){for(var n=e+"=",o=document.cookie.split(";"),t=0;t<o.length;t++){for(var i=o[t];" "==i.charAt(0);)i=i.substring(1,i.length);if(0==i.indexOf(n))return i.substring(n.length,i.length)}return null}1!=getCookie("showPopupBannerBeta")&&(document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { var e='<div id="popup_banner_beta"><div onclick="closePopupBeta()" class="mask_popup_banner_beta"></div><div class="content_popup_banner_beta"><a href="'+link+'"><img src="'+link_image+'" alt="Ads Wikianow"/></a><img src="'+icon_close+'" class="close_icon" onclick="closePopupBeta()" alt="Close Image"></div></div>';setTimeout(function(){document.body.innerHTML+=e},6000)}));
/*]]>*/</script>
<style>
#popup_banner_beta{position:fixed;width:100%;height:100vh;z-index:99999;top:0;left:0}.mask_popup_banner_beta{background:rgba(0,0,0,.20);cursor:pointer;position:absolute;width:100%;height:100vh;top:0;z-index:9;left:0}.content_popup_banner_beta{position:absolute;top:50%;left:50%;z-index:10;transform:translate(-50%,-50%);-moz-transform:translate(-50%,-50%);-o-transform:translate(-50%,-50%);-webkit-transform:translate(-50%,-50%)}.close_icon{position:absolute;top:-10px;right:-10px;width:20px;cursor:pointer}@media only screen and (max-width:480px){.content_popup_banner_beta{width:300px}.content_popup_banner_beta a img:nth-of-type(1){width:100%}.close_icon{top:-60px;right:-20px;width:50px}}
</style>