Sửa mã lỗi 0xc00d36c4 không phát tệp phương tiện trên Windows 10

Sửa mã lỗi 0xc00d36c4 không phát tệp phương tiện trên Windows 10
Một số người dùng Windows 10 sử dụng Windows Media Player, Xbox music hoặc Groove đã báo cáo rằng họ gặp phải mã lỗi 0xc00d36c4 khi phát các tệp phương tiện. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ nêu ra các nguyên nhân có thể xảy ra cũng như cung cấp các giải pháp phù hợp nhất mà bạn có thể thử để giải quyết thành công vấn đề này.


Khi bạn gặp phải vấn đề này. bạn sẽ nhận được thông báo lỗi đầy đủ sau đây:
Can’t play.
Either Windows doesn’t support the item s hie format or the content doesn’t match the extension in the file name
More info Tell Microsoft more about this problem 0xc00d36c4 (0xc00d36c4)
Bạn có thể gặp phải lỗi này do một hoặc nhiều (nhưng không giới hạn) trong số các nguyên nhân đã biết sau đây:
 1. Media Player không hỗ trợ định dạng tệp.
 2. Codec sai.
 3. Tệp bị hỏng.

Không thể phát tệp phương tiện - mã lỗi 0xc00d36c4

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề này, bạn có thể thử các giải pháp được đề xuất của chúng tôi bên dưới theo thứ tự cụ thể và xem liệu điều đó có giúp giải quyết vấn đề hay không:
 • Sử dụng trình phát đa phương tiện của bên thứ ba
 • Chuyển đổi tệp phương tiện sang định dạng khác
 • Xác minh codec
 • Đảm bảo rằng tệp phương tiện không được bảo vệ bằng bản sao
Hãy cùng xem mô tả về quy trình liên quan đến từng giải pháp được liệt kê.

1. Sử dụng trình phát đa phương tiện của bên thứ ba

Giải pháp này yêu cầu bạn sử dụng bất kỳ trình phát đa phương tiện nào của bên thứ ba (như VLC Media Player), để thử phát tệp phương tiện và xem mã lỗi 0xc00d36c4 có xuất hiện hay không. Nếu vậy, hãy thử giải pháp tiếp theo.

2. Chuyển đổi tệp phương tiện sang định dạng khác

Nếu bạn đã tự tạo tệp phương tiện và bạn không thể phát chúng, thì rất có thể bạn có định dạng sai. Để sửa chúng, bạn sẽ cần một chương trình như VLC Media Player để chuyển đổi video của bạn sang định dạng tệp khác.

3. Xác minh codec

Giải pháp này đòi hỏi bạn phải đảm bảo rằng bạn đã cài đặt các codec cần thiết.

4. Đảm bảo rằng tệp phương tiện không được bảo vệ bằng bản sao

Giải pháp này có thể áp dụng cho Windows Media Player. Để đảm bảo tệp phương tiện không được bảo vệ bằng bản sao, hãy làm như sau:
 • Mở Windows Media Player.
 • Nhấp vào Organize > Option.
 • Nhấp vào tab Rip Music.
 • Bỏ chọn hộp có nội dung Copy Protect Music nếu nó đã được chọn.
 • Lưu các thay đổi.
Hi vọng điêu nay co ich!