Cách khắc phục COM Surrogate sử dụng CPU hoặc Disk cao trong Windows 10

Cách khắc phục COM Surrogate sử dụng CPU hoặc Disk cao trong Windows 10
Component Object Model hoặc COM là một phương tiện để cho phép giao tiếp giữa 2 quy trình hoặc ứng dụng. Nó cho phép các nhà phát triển tạo các đối tượng, hay còn gọi là đối tượng COM (xử lý hình ảnh, video và các tệp khác để tạo hình thu nhỏ) cho phép người dùng cắm vào các ứng dụng khác và mở rộng chúng. Tuy nhiên, có một vấn đề liên quan đến nó. Khi một đối tượng COM gặp sự cố, nó cũng gây ra sự cố cho quá trình lưu trữ. Đôi khi sự cố của một đối tượng COM có thể gây ra sự cố toàn bộ quy trình Windows.


Để giải quyết vấn đề này, Microsoft đã giới thiệu quy trình COM Surrogate. Quá trình này chạy một đối tượng COM bên ngoài quá trình ban đầu đã yêu cầu nó. Vì vậy, nếu có một sự kiện không may xảy ra và đối tượng COM gặp sự cố, chỉ quy trình COM Surrogate được liên kết với nó bị ảnh hưởng và quy trình lưu trữ ban đầu không bị tổn hại theo bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, nếu có nhiều tiến trình COM Surrogate chạy đồng thời, nó có thể dẫn đến việc sử dụng CPU cao. Hãy xem bạn có thể làm gì để khắc phục điều này!

COM Surrogate sử dụng CPU hoặc Disk cao

Mặc dù bản thân quá trình COM Surrogate là cần thiết trong nhiều trường hợp, nhưng nhiều trường hợp của nó có thể dẫn đến việc sử dụng CPU hoặc Disk rất cao và làm chậm PC của bạn. Đây là những gì bạn có thể làm:
  1. Chạy quét toàn diện với chương trình Chống vi-rút của bạn
  2. Chạy công cụ SFC
  3. Chạy DISM
  4. Khắc phục sự cố trong Clean Boot State
COM Surrogate là một quy trình được thiết kế để chạy các phần mở rộng chương trình khác nhau nhưng một số vi rút có thể tự ngụy trang bằng cách sử dụng tên quy trình COM Surrogate để ngăn chặn sự phát hiện.

Chạy quét toàn diện với chương trình Chống vi-rút của bạn

Mặc dù cửa sổ bật lên có vẻ khá chung chung, nhưng việc nó liên tục hỏi chi tiết đăng nhập có thể khiến bạn lo lắng vì bạn không bao giờ biết nó yêu cầu mật khẩu để làm gì. Để tránh mọi trường hợp không may xảy ra, hãy quét toàn bộ PC của bạn. Windows Defender sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của bạn. Đây là phần mềm chống vi-rút và phần mềm độc hại mặc định trong Windows 10 và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Chạy SFC

System File Checker hoặc SFC là một tiện ích dấu nhắc lệnh dễ sử dụng để kiểm tra các System Files bị hỏng và thay thế chúng bằng một bản sao tốt của tệp.

Chạy DISM

Deployment Image Servicing and Management (DISM) là một công cụ tích hợp sẵn cho Windows cho phép bạn khắc phục các sự cố thường gặp liên quan đến hình ảnh khôi phục ẩn trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng nó để quét và sửa chữa các sự cố tiềm ẩn với cửa hàng .wim trong Windows có thể ảnh hưởng đến các tệp hệ thống.

Khắc phục sự cố trong Clean Boot State


Khi bạn nhận được lỗi trong quá trình khởi động máy tính mà bạn không thể xác định được, hãy xem xét khắc phục sự cố ở Clean Boot State. Nó được thiết kế để cô lập một vấn đề hiệu suất và khắc phục sự cố Windows nâng cao.