Cách truy cập và sử dụng tùy chọn Advanced Startup trong Windows 10

Cách truy cập và sử dụng tùy chọn Advanced Startup trong Windows 10
Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách truy cập Windows Startup Settings hoặc Advanced Startup Options trong Windows 10 và cũng thảo luận cách sử dụng các công cụ khắc phục sự cố nâng cao để khắc phục sự cố Windows 10.
Trước đó, chính Hardware Interrupts - nhấn DEL cho BIOS, F8 hoặc F2 cho menu khởi động - đã giúp máy tính thực hiện hành động cần thiết. Bây giờ, phần mềm khởi động quá nhanh - sử dụng các công nghệ tiên tiến - nên khả năng bạn sử dụng phần cứng bị gián đoạn là rất thấp.

Advanced Startup Options Windows 10

Để truy cập màn hình cài đặt Advanced Startup Options trong Windows 10, bạn có các cách sau để thực hiện:
 1. Shift > Khởi động lại bằng WinX Menu
 2. Qua Context Menu
 3. Qua Settings
 4. Sử dụng CTRL + ALT + Del > Khởi động lại
 5. Sử dụng Lock Screen > Khởi động lại
 6. Sử dụng shutdown.exe
 7. Sử dụng dòng lệnh bcdedit.exe.

Sử dụng tùy chọn khởi động lại của WinX Menu

Để khởi động vào Advanced Startup Options trong Windows 10, bạn có thể giữ phím Shift và sau đó nhấp vào Restart từ Power Menu trong Start. Khi khởi động lại, bạn sẽ thấy màn hình Advanced Startup Options.

Nếu bạn cần khắc phục sự cố với máy tính Windows của mình, bạn có thể nhấp vào Troubleshoot. Khi bạn làm điều này, bạn được cung cấp:
 • Đặt lại tùy chọn PC này
 • Các tùy chọn nâng cao.

Nếu bạn muốn đặt lại PC của mình, hãy chọn tùy chọn Reset this PC.

Nếu bạn cần truy cập các công cụ khắc phục sự cố và sửa chữa khác, hãy nhấp vào Advanced Options để đến màn hình sau.


Ở đây bạn sẽ thấy:
 • System Restore: Hữu ích nếu bạn muốn khôi phục PC Windows 10 của mình.
 • System Image Recovery: Cho phép bạn khôi phục Windows của mình bằng tệp hình ảnh hệ thống.
 • Startup Repair: Khắc phục sự cố khởi động
 • Command Prompt: Sử dụng CMD, bạn có thể truy cập các công cụ Windows tích hợp nâng cao hơn
 • Startup Settings: Nó cho phép bạn thay đổi các tùy chọn khởi động Windows
 • Quay lại bản dựng trước.

Sử dụng Context Menu

Bạn cũng có thể thêm Boot vào Advanced Startup Options vào Context Menu và sau đó sử dụng nó.

Khởi động lại PC vào Advanced Startup Options qua Cài đặt


Nếu bạn muốn truy cập trực tiếp vào các tùy chọn Advanced này khi làm việc trên Windows 10, bạn có thể thực hiện việc này thông qua Settings app of Windows 10 > Update & Security > Recovery > Advanced startup và nhấp vào nút Restart.

Nhấp vào Startup Settings sẽ cho phép bạn thay đổi các tùy chọn và cài đặt khởi động đặt trước.


Ở đây bạn có thể:
 • Enable low-resolution mode
 • Enable debugging mode
 • Enable boot logging
 • Enable Safe Mode
 • Disable driver signature enforcement
 • Disable early-launch anti-malware protection
 • Disable automatic restart on system failure.
Người dùng Windows 10 có thể muốn đặc biệt lưu ý rằng đây là nơi bạn có thể bật Safe Mode.

Nhấp vào nút Restart sẽ đưa bạn đến màn hình Startup Settings:


Bạn phải nhấn các phím để hiển thị các tùy chọn.

Nhấp vào F10 sẽ hiển thị cho bạn một số tùy chọn khác bao gồm Launch recovery environment.

Nhấn Enter sẽ đưa bạn trở lại hệ điều hành của mình.

Sử dụng CTRL + ALT + Del > Tùy chọn khởi động lại

 • Nhấn CTRL + ALT + DEL để mở màn hình Switch User
 • Nhấp vào nút Power ở phía dưới bên trái
 • Nhấn phím Shift và chọn Restart.
 • Bạn sẽ khởi động đến màn hình Advanced Startup Options.

Sử dụng tùy chọn Lock Screen > Khởi động lại

Mở màn hình khóa
Nhấp vào nút Power ở phía dưới bên trái
Nhấn phím Shift và chọn Restart.
Bạn sẽ khởi động đến màn hình Advanced Startup Options.

Reboot vào Advanced Startup Options bằng shutdown.exe

Phương pháp thứ ba là một chút khó nhớ. Bạn phải mở dấu nhắc lệnh và nhập như sau:
Shutdown.exe /r /o
Nhấn Enter và xem.

Reboot vào Advanced Startup Options bằng dòng lệnh bcdedit.exe

Bạn cũng có thể khởi động Windows 10 trực tiếp vào màn hình Advanced Startup Settings bằng Command Prompt.

Các cài đặt này rất hữu ích khi biết rằng, bạn không chỉ có thể thay đổi mặc định khởi động của mình ở đây mà còn có thể rất hữu ích cho bạn nếu máy tính của bạn không khởi động hoặc bạn cần khắc phục sự cố và sửa các sự cố Windows khác.