Chia sẻ KEY Windows 10 bản quyền kích hoạt trực tuyến

Chia sẻ KEY Windows 10 bản quyền kích hoạt trực tuyến

Xin chào mọi người!
Đây là một chút chia sẻ cho tất cả người dùng Windows 10 để kích hoạt hệ thống windows 10 của họ trực tiếp thông qua key bản quyền.

Hướng dẫn nhập key bản quyền Windows 10 qua This PC

 • Nhấp chuột phải vào My computer/This PC chọn Properties
 • Tìm mục Windows activation và nhấp vào Change product key
 • Nhập khóa sản phẩm mới > Apply > Xong

Hướng dẫn nhập key bản quyền Windows 10 qua Command Prompt

 • Khởi chạy Command Prompt (CMD) với quyền Quản trị viên
 • Nhập hoặc copy đoạn mã sau vào CMD. Trong đó thay xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx bằng key kích hoạt bên dưới. Sau đó nhấn Enter:
slmgr.vbs -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
 • Tiếp tục nhập hoặc copy đoạn mã sau vào CMD và nhấn Enter:
slmgr.vbs -ato
 • Xong
Trường hợp bạn không kích hoạt được key thì tiến hành kiểm tra và xóa key cũ đi như sau:
 • Khởi chạy Command Prompt (CMD) với quyền Quản trị viên
 • Nhập hoặc copy đoạn mã sau vào CMD để kiểm tra key hiện tại của Window
sslmgr.vbs /dlv
 • Lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổ Script Host có chứa tất cả thông tin bản quyền. Tại đây bạn sẽ tìm thấy Product key nằm kế bên tùy chọn Activation ID. Nhớ note lại Product key này lại.
 • Để gỡ bỏ key, bạn nhập lệnh sau vào của sổ CMD trong đó phần Product key thay bằng Product key trong Activation ID ở trên
slmgr /upk "Product Key"
 • Xong. Tiến hành cập nhật lại key ở bên trên

Danh sách key Windows 10 Pro (25/01/2020)

WINDOWS 10 LTSC 2019 ONLINE LICENSE KEY:
93MGM-NTFKD-6BK63-R6FYR-6Q9PB
WINDOWS 10 EDUCATION ONLINE LICENSE KEY:
3ND3F-CWHFG-JCJR4-XFTVW-2GYM3
WINDOWS 10 ENTERPRISE ONLINE LICENSE KEY:
36H8N-87FTD-43DF2-TH9V8-DGPJP
37H8N-G8QKK-JX3B6-YV272-7CFCC
33PHT-PN79K-GKB2W-TKXX4-X2FCC
WINDOWS 7 PRO & ENTERPRISE ONLINE KEY:
38FYW-2MPVH-TCK7B-G7XX9-PCC7P
WINDOWS 10 PRO ONLINE KEY:
BK9HR-9WNV9-J62QP-XKGBM-F9CKM
Các key trên cũng sẽ có số lượng kích hoạt nhất định. Nếu bạn không may mắn có thể đợi key tiếp theo hoặc kích hoạt bằng Tool tại đây.