Hướng dẫn truyền file từ Mega.nz sang Google Drive không cần tải về

Hướng dẫn truyền file từ Mega.nz sang Google Drive không cần tải về
Mega.nz (gọi cách điệu là MEGA) là một dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu khá phổ biến, tuy nhiên tài khoản miễn phí giới hạn mức dung lượng lưu trữ 50GB và chỉ tải được 5 GB tốc độ cao/ngày. Nếu bạn có một tài khoản Google Drive không giới hạn dung lượng (hoặc Google Team Drive) và muốn tải dữ liệu từ MEGA về tài khoản google drive thì sau đây là cách làm điều đó:

Yêu cầu cần thiết

 • Tài khoản Google Drive (có dung lượng cao hơn dung lượng cần tài về từ MEGA);
 • Tài khoản MEGA pro (không bắt buộc, chỉ bắt buộc sử dụng khi cần tải dữ liệu lớn hơn 5GB)

Các bước thực hiện

Cách chuyển dữ liệu sử dụng công cụ Google Colab (đầy đủ là Google Colaboratory). Sử dụng công cụ Mega to Google Drive của Sudo-ken.

Bước 1:

 • Đăng nhập tài khoản Google Drive.

Bước 2:

 • Truy cập đường link (để mở file Transfer_files_from_Mega_to_Google_Drive.ipynb trong google colab).
 • Bạn cũng có thể tải file Transfer_files_from_Mega_to_Google_Drive.ipynb và upload vào tài khoản google drive để sử dụng (giống như trong video hướng dẫn).

Bước 3:

 • Sau khi khởi chạy file Transfer_files_from_Mega_to_Google_Drive.ipynb sẽ được như sau:
 • Bấm vào nút mũi tên bên cạnh chữ Connect và chọn Connect to hosted runtime.
 • Chờ 1 chút, kết quả như sau (hiển thị RAM và disk):

Bước 4:

 • Thực hiện các câu lệnh đã thiết lập sẵn.
 • Kết nối google drive đến google colab: Chọn Mount GDrive to /content/drive
 • Mode: chọn MOUNT. Bấm vào nút play phía trước (chọn theo thứ từ 1 -> 2 -> 3 trên hình).
 • Chờ chương trình chạy.
 • Truy cập vào link số 4, chọn tài khoản đăng nhập, nhấn nút Allow hiện ra, copy code được cung cấp paste trở lại ô số 5 và nhấn nút Enter.
 • Thứ tự thực hiện như hình bên dưới:


 • Kết quả sau khi kết nối thành công:

Bắt đầu chuyển dữ liệu.

Không đăng nhập tài khoản MEGA

 • Link mega tải được tối đa là 5GB, nếu link nặng hơn 5GB thì khi tải đến 5GB chương trình sẽ bị lỗi.
 • Nhập thông tin vào 2 ô là:
  • URL: nhập đường dẫn MEGA.nz cần tải
  • Output_PATH: nhập thư mục trong Google Drive để chứa dữ liệu đã chuyển về
 • Nhấn nút play ở đầu hàm để khởi chạy.
 • Chương trình bắt đầu tải, sau khi tải xong kết quả như sau:

Đăng nhập tài khoản MEGA pro

 • Nhập thông tin tài khoản và khởi chạy (theo thứ từ 1 -> 2 -> 3 như hình dưới)
 • Sau khi đăng nhập thành công, trở lại thực hiện các thao tác tải file. Bây giờ chương trình sẽ tải vượt qua giới hạn 5GB (còn giới hạn tối đa bao nhiêu phụ thuộc vào thông tin “Transfer” của tài khoản MEGA mà bạn đăng nhập).