Khắc phục lỗi MMC không mở được tệp virtualmgmt.msc trên Windows 10

Khắc phục lỗi MMC không mở được tệp virtualmgmt.msc trên Windows 10
Nếu bạn thấy MMC cannot open the file virtmgmt.msc trên máy tính Windows 10 của mình, hãy làm theo các giải pháp sau để khắc phục sự cố này. Mặc dù đó là một thông báo bất thường, nhưng bạn có thể sửa nó nếu nó xuất hiện trên máy tính của bạn trong khi mở Hyper-V Manager.


Toàn bộ thông báo lỗi có nội dung như thế này:
MMC cannot open the file virtmgmt.msc.
This may be because the file does not exist, is not an MMC console, or was created by a later version of MMC. This may also be because you do not have sufficient access rights to the file.

Tại sao nó xuất hiện?

Chủ yếu có hai lý do khiến bạn nhận được thông báo lỗi này trên PC của mình.

Hyper-V không được kích hoạt trên máy tính của bạn, nhưng bạn đang cố mở nó bằng phím tắt trên màn hình hoặc một cái gì đó tương tự.
Có một số hư hỏng đối với tệp trong thư mục MMC. Nếu vi-rút hoặc phần mềm quảng cáo tấn công máy tính của bạn trước đó, thì có khả năng bạn gặp lỗi này trên PC của bạn.

MMC cannot open the file virtmgmt.msc

Để khắc phục MMC cannot open the file virtmgmt.msc, hãy làm theo các bước sau:
  • Bật Hyper-V từ Windows Features
  • Đổi tên hoặc xóa thư mục MMC
Để biết thêm về các bước này, hãy tiếp tục đọc.

Bật Hyper-V từ Windows Features

Nếu bạn có một phím tắt để mở Hyper-V Manager, nhưng nó không được bật trên máy tính của bạn, chắc chắn bạn sẽ nhận được thông báo lỗi này.

Cách đơn giản nhất để vượt qua vấn đề này là bật Hyper-V Hyper-V Management ToolsHyper-V Platform từ cửa sổ Windows Features.

Tìm kiếm Turn Windows features on or off trong hộp tìm kiếm trên Taskbar và nhấp vào kết quả tương ứng. Sau khi mở cửa sổ Windows Features, hãy đánh dấu vào hộp kiểm Hyper-V và nhấp vào nút OK.

Sau đó, PC của bạn sẽ trải qua một số thay đổi mà bạn có thể thấy trên màn hình.

Sau khi hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính của bạn và thử mở lối tắt để tải Hyper-V trên PC của bạn.

Đổi tên hoặc xóa thư mục MMC

Đôi khi, phần mềm độc hại có thể làm hỏng các tệp và thư mục trên máy tính của bạn. Nếu thư mục MMC đại diện cho quá trình nền, đã bị hỏng, sẽ có khả năng mắc phải lỗi này. Đó là lý do tại sao hãy làm theo các bước sau để đổi tên hoặc xóa thư mục này trên máy tính của bạn.

Đầu tiên, hiển thị các tệp và thư mục ẩn trong Windows 10 và điều hướng đến đường dẫn này:
C:\Users\your-username\AppData\Roaming\Microsoft
Tại đây bạn sẽ thấy thư mục MMC.

Bạn có thể đổi tên thư mục này hoặc xóa nó khỏi PC của mình.

Sau đó, khởi động lại máy tính của bạn và thử mở Hyper-V.