Network and Sharing Center không mở trong Windows 10

Network and Sharing Center không mở trong Windows 10
Khi mở Network and Sharing Center nếu tất cả những gì bạn nhận được là màn hình trống và không thể truy cập File Sharing hoặc các tính năng khác, bài đăng này sẽ giúp bạn. Microsoft đã thay đổi rất nhiều khi nói đến Sharing files hoặc truy cập máy tính qua mạng gia đình và nó dường như đã gây ra sự cố.

Network and Sharing Center không mở


Làm theo các đề xuất sau để giải quyết sự cố với Network and Sharing Center. Sự cố xảy ra khi ai đó truy cập bất kỳ tùy chọn nào mở bất kỳ tùy chọn nào trong Settings > Network and internet > Status > Advanced Network settings. Hãy thử các đề xuất sau:
  1. Chạy System File Checker
  2. Đặt lại mạng
  3. Cấu hình tường lửa Windows để cho phép Network Discovery.
  4. Tạo tài khoản Local Admin mới
Bạn sẽ cần quyền quản trị viên để giải quyết vấn đề này.

Chạy System File Checker


System File Checker có thể khắc phục bất kỳ lỗi nào trong tệp hệ thống. Chạy sfc /scannow trong CMD nâng cao.

Khi nó tìm thấy các tệp bị hỏng, chúng sẽ được thay thế sau khi máy tính khởi động lại.

Đặt lại mạng


Đi tới Settings (Win + I) và điều hướng đến Network and Internet. Ở cuối màn hình Status nhấp vào liên kết Network Reset. Nó sẽ đặt lại mọi thứ về mặc định và bạn nên truy cập vào bảng điều khiển Network and Sharing. Hãy thử điều này trên tất cả các máy tính và các máy tính bây giờ sẽ tìm thấy nhau trong mạng.

Cấu hình Tường lửa của Windows để cho phép Network Discovery

Mở Control Panel bằng cách nhập Control vào menu Start và nhấp để mở khi nó xuất hiện. Tiếp theo, bấm vào System Security, sau đó bấm Windows Firewall.

Trong ngăn bên trái, nhấp vào Allow an app or feature through Windows Firewall. Nhấp vào Change settings. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu quản trị hoặc đồng ý với UAC.


Sau đó, chọn Network Discovery, rồi bấm OK. Tìm Network Discovery trong danh sách và cho phép nó ở chế độ private public.

Tạo tài khoản Local Admin mới

Nếu không có gì khác hoạt động, chúng tôi khuyên bạn nên tạo một tài khoản quản trị cục bộ mới và kiểm tra xem tài khoản đó có thể mở Network and Sharing Center hay không.