Windows 10 Blue Screen Troubleshooter của Microsoft

Windows 10 Blue Screen Troubleshooter của Microsoft
Khắc phục sự cố Windows Stop Error hoặc Blue Screen chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Bạn thường kiểm tra phần cứng của mình, cập nhật trình điều khiển thiết bị, có thể làm một số việc khác và hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Ngoài việc bao gồm Blue Screen Troubleshooter trong Windows 10, Microsoft đã tung ra một trang web giúp người dùng mới bắt đầu và người mới sử dụng khắc phục sự cố Blue Screen của họ trên Windows 10. Blue Screen Troubleshooter tích hợp sẵn rất dễ chạy và tự động sửa lỗi BSOD. Blue Screen Troubleshooter trực tuyến của Microsoft là một trình hướng dẫn nhằm giúp người dùng mới làm quen sửa lỗi dừng của họ. Nó cung cấp các liên kết hữu ích trên đường đi.

Windows 10 Blue Screen Troubleshooter

Microsoft Online Blue Screen Troubleshooter


Màn hình xanh trong Windows 10 rất đơn giản và không hiển thị thông tin Stop Error. Vì vậy, nếu bạn muốn nhận được mã lỗi, bạn có thể phải buộc Windows 10 hiển thị chi tiết Stop Error.

Sau khi thực hiện việc này, hãy truy cập trang web của Microsoft để bắt đầu. Bạn sẽ thấy một trình hướng dẫn đơn giản sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình khắc phục sự cố màn hình xanh.

Đầu tiên bạn sẽ được hỏi - When did you get the blue screen error?
  1. While upgrading to Windows 10
  2. After an update was installed
  3. While using my PC.
Chọn tùy chọn của bạn.

Nếu bạn chọn While upgrading to Windows 10, bây giờ bạn sẽ được yêu cầu quay lại phiên bản Windows trước của mình, quá trình thiết lập đã không tự động thực hiện.

Nếu bạn chọn After an update was installed, bạn sẽ được yêu cầu kiểm tra các bản cập nhật hoặc xóa phần cứng mới được cài đặt.

Nếu bạn chọn While using my PC, bạn sẽ được cung cấp một số gợi ý hữu ích nếu bạn có thể truy cập máy tính để bàn của mình, cũng như nếu bạn không thể truy cập máy tính để bàn.

Trình khắc phục sự cố khá cơ bản và nhằm hỗ trợ người dùng tiến lên trong công việc khắc phục lỗi màn hình xanh của bạn.

Blue Screen Troubleshooter tích hợp

Trong Windows 10, bạn có thể truy cập Blue Screen Troubleshooter thông qua Settings > Update & Security > Troubleshoot.


Chạy nó và xem liệu nó có thể khắc phục sự cố của bạn không.

Trình khắc phục sự cố truy vấn thông báo sự kiện của tuần trước và diễn giải mã kiểm tra lỗi và kiểm tra xem nó có phải do:
  • Device drivers
  • Faulty hardware or Disk drive
  • Memory failure
  • Windows Services
  • Malware.
CẬP NHẬT: Blue Screen Troubleshooter tích hợp sẵn không còn khả dụng kể từ Windows 10 v1809. Bạn có thể sử dụng trình gỡ rối trực tuyến.