Windows Camera Frame Server chấm dứt đột ngột

The Windows Camera Frame Server service terminated unexpectedly
Trong một số trường hợp, máy ảnh tích hợp của máy tính xách tay của bạn có thể không phản hồi và hiển thị thông báo lỗi sau trên màn hình máy tính của bạn - The Windows Camera Frame Server service terminated unexpectedly. Xem bạn phải tuân theo quy trình hành động nào để giải quyết vấn đề.

The Windows Camera Frame Server service terminated unexpectedly

Sự cố chủ yếu xảy ra khi sử dụng các ứng dụng hỗ trợ video như Skype, ứng dụng Windows 10 Camera hoặc Zoom. Tuy nhiên, bạn có thể sửa nó bằng cách hack Registry. Đây là cách làm!
 1. Mở Registry Editor.
 2. Duyệt đến khóa sau: \Windows Media Foundation\Platform.
 3. Tạo một giá trị DWORD có tên là EnableFrameServerMode.
 4. Đặt giá trị của nó thành 0.
 5. Đóng Regedit và thoát.
 6. Khởi động lại máy tính của bạn.
Sử dụng Registry Editor không đúng cách có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng trên toàn hệ thống và có thể yêu cầu bạn cài đặt lại Windows để sửa chúng.
 • Nhấn tổ hợp Win + R để mở hộp thoại Run.
 • regedit.exe trong khu vực trống của hộp và nhấn Enter.
 • Trong cửa sổ Registry Editor mở ra, điều hướng đến địa chỉ đường dẫn sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows Media Foundation\Platform.
 • Tạo một giá trị DWORD mới và đặt tên là EnableFrameServerMode.
 • Bấm đúp vào mục nhập để chỉnh sửa giá trị của nó.
 • Trong hộp Edit chuỗi xuất hiện, giữ giá trị là 0.
 • Sau khi hoàn tất, hãy đóng Registry Editor và thoát.
 • Bây giờ, khởi động lại máy tính của bạn để cho phép các thay đổi có hiệu lực.
Windows 10 Camera của bạn bây giờ sẽ hoạt động như mong muốn.

Một số lượng lớn các ứng dụng của Microsoft như Windows Hello và Microsoft Hololens cũng sử dụng Windows 10 Camera. Do đó, việc giữ cho máy ảnh luôn ở chế độ ON luôn quan trọng. Bất kỳ sự chậm trễ hoặc từ chối nào trong việc truy cập nó có thể dẫn đến sự cố hoặc không thể khởi động ứng dụng.