Windows Defender Error 577 - Không thể xác minh chữ ký số

Windows Defender Error 577 - Không thể xác minh chữ ký số
Khi một phần cứng hoặc phần mềm được cài đặt và không đi kèm với tệp được ký điện tử, nó sẽ làm dấy lên nghi ngờ về bất kỳ phần mềm Antivirus và Windows nào. Windows Security, hay còn gọi là Bộ bảo vệ Windows, đã được biết là gây ra lỗi 577 khi nó không thể xác minh chữ ký số trong tình huống như vậy. Bài đăng này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề.

Windows could not start Windows Defender Service


Thông báo lỗi đầy đủ như sau:
Windows could not start Windows Defender Service.
Error 577: Windows cannot verify the digital signature for this file. A recent hardware or software change might have installed a file that was signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source.

 Windows Defender Error 577 - Không thể xác minh chữ ký số

Lỗi thường xảy ra khi bạn bật Windows Defender và đó là khi xung đột xảy ra với phần mềm hiện có. Đó không chỉ là bất kỳ phần mềm nào mà còn là phần mềm bảo mật có thể gây ra sự cố.

Kiểm tra phần mềm còn lại

Nếu bạn đã cài đặt phần mềm chống vi-rút mới hoặc gần đây đã gỡ cài đặt một phần mềm, thì có thể phần mềm đó đã để lại một số tệp và việc gỡ cài đặt chưa hoàn tất. Bạn sẽ phải tìm kiếm các tệp theo cách thủ công hoặc tìm trình gỡ cài đặt để chương trình xóa nó. Nếu đó là phần mềm bảo mật, thì hãy sử dụng các công cụ diệt virus chống virus này. Nếu nó không có trong danh sách, bạn có thể thử một phần mềm gỡ cài đặt miễn phí để xóa các tệp còn sót lại.

Kiểm tra gỡ cài đặt Webroot

Nếu bạn đã sử dụng Webroot, nó có thể chưa được gỡ cài đặt đầy đủ và đúng cách. Sử dụng công cụ này từ Webroot để hoàn tất quá trình gỡ cài đặt và xem nó có hữu ích không.

Bật Windows Defender

Chúng tôi có một bài đăng đầy đủ về các cách khác nhau mà bạn có thể làm theo khi không thể bật Windows Defender. Nếu bạn thấy hài lòng với Registry, hãy làm theo các bước sau để bật Windows Defender.
  • Nhấn phím Win + R để mở dấu nhắc Run.
  • Gõ “regedit” và nhấn phím Enter
  • Điều hướng đến các key sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender
  • Thay đổi giá trị của DisableAntiSpyware DisableAntiVirus từ 0 thành 1.
  • Nếu nó không có ở đó, bạn có thể tạo DWORD có cùng tên và thay đổi giá trị.
  • Hãy thử chạy lại Windows Defender và nó sẽ hoạt động.