Cách cài đặt và kích hoạt Hyper-V trên Windows 10 Home

Có nhiều tính năng không được hỗ trợ trong Windows 10 Home. Phiên bản Windows này được xây dựng cho người dùng Gia đình, những người không liên quan đến bất kỳ thứ gì liên quan đến kỹ thuật như Hyper-V hoặc Group Policy, v.v. Đó là một trong những lý do tại sao phiên bản Home cũng rẻ hơn. Nhưng sau đó người dùng có thể rơi vào tình huống muốn cài đặt Hyper-V trên phiên bản Windows 10 Home. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Cài đặt Hyper-V trên Windows 10 Home

Điều thú vị cần lưu ý là mặc dù Windows 10 Home không có sẵn các tính năng ngay lập tức; chúng có thể được kích hoạt bằng cách sử dụng các tập lệnh và lệnh. Một số lệnh này có sẵn trực tiếp với Windows; mọi người không biết về chúng. Chúng tôi đã biết cách bật Group Policy Editor trong Windows 10 Home và bây giờ tập lệnh này sẽ cung cấp cho bạn Hyper-V.

Script để kích hoạt Hyper-V

pushd "%~dp0"
dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\*Hyper-V*.mum >hyper-v.txt
for /f %%i in ('findstr /i . hyper-v.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i"
del hyper-v.txt
Dism /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Hyper-V -All /LimitAccess /ALL
pause
Tập lệnh đã được tạo bởi nhóm Virtualization của Microsoft trên Github.

Các bước để kích hoạt Hyper-V trong Windows 10 Home

  • Sao chép tệp script được đề cập ở trên vào notepad và lưu nó dưới dạng “Enable Hyper-V.bat”. Bạn có thể lưu nó ở bất cứ đâu, nhưng Desktop sẽ nhanh chóng có thể truy cập được.
  • Tiếp theo, hãy nhấp chuột phải vào tệp và chạy nó với đặc quyền của quản trị viên.
  • Bạn sẽ thấy dấu nhắc lệnh bây giờ nơi tập lệnh sẽ được thực thi.
  • Sau khi hoàn tất, nó sẽ nhắc bạn khởi động lại máy tính. Đảm bảo làm điều đó.
Tập lệnh giúp bạn có thể bật Hyper-V, nhưng cuối cùng để có nó trên Windows, bạn sẽ phải kích hoạt nó thông qua Windows 10 Optional Features.


optionfeatures.exe trong Run và nhấn phím Enter. Nó sẽ mở ra cửa sổ bật lên Windows Features, nơi bạn có thể chọn và bỏ chọn để thêm hoặc bớt các tính năng. Bạn cũng có thể nhập Hyper-V và nó sẽ hiển thị hộp các tính năng của Windows.

Sau khi thực hiện, xác định vị trí Hyper-V, và đánh dấu vào ô Hyper-V management toolsHyper-V Platform.

Như bạn có thể thấy, hầu hết các tính năng đều có sẵn trong phiên bản Windows 10 Home và chúng có thể được kích hoạt bằng cách sử dụng các tập lệnh và lệnh. Mặc dù Microsoft có thể không đề xuất nó, nhưng không có ai để chê trách.

Đảm bảo rằng phần cứng máy tính của bạn hỗ trợ Hyper-V nếu không điều này có thể không hoạt động.