Vui lòng bật Javascript trên trình duyệt!
Sau đó nhấn vào nút bên dưới.Tải lại trang
Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Microsoft Excel

lượt xem
HLOOKUP là một Function trong Microsoft Excel tìm kiếm các giá trị trong danh sách ngang. Hàm HLOOKUP tìm kiếm các giá trị ngang trong hàng trên cùng của Table hoặc Array và trả về giá trị từ cột của cùng Table hoặc Array giá trị và trả về giá trị từ hàng bạn chỉ định. H trong LOOKUP là viết tắt của horizontal. Sự khác biệt giữa VLOOKUP HLOOKUP VLOOKUP tìm kiếm các cột và HLOOKUP tìm kiếm các hàng.

Cú pháp hàm cho HLOOKUP

  • Lookup_Value: Giá trị được tìm thấy trong hàng đầu tiên của bảng.
  • Table array: Bảng nơi thông tin được tra cứu. Sử dụng tham chiếu đến Range hoặc Range Name. Giá trị trong hàng đầu tiên của Table_ Array có thể là văn bản, số hoặc giá trị logic. Nếu Range_ Lookup là TRUE, các giá trị của hàng đầu tiên của Table _Array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, chẳng hạn như AZ. HLOOKUP sẽ không cung cấp giá trị chính xác nếu Range_ Lookup là FALSE; Table _Array không cần sắp xếp.
  • Row_index_num: Row_ Index_Num phải là bắt buộc. Số hàng trong Table_ Array mà từ đó giá trị khớp phải trả về. Nếu Row_Index_Num nhỏ hơn một, hàm HLOOKUP sẽ trả về giá trị lỗi #Value! Đó là một giá trị lỗi. Nếu Row_Index_ Num lớn hơn số hàng trên Table_ Array, thì HLOOKUP sẽ trả về lỗi #REF! Giá trị lỗi.
  • Range _Lookup: Range_ Lookup là tùy chọn. Nó là một giá trị logic chỉ định xem bạn muốn HLOOKUP tìm một kết hợp chính xác hay một kết hợp gần đúng.
Hàm HLOOKUP sẽ được sử dụng khi các giá trị so sánh nằm trong một hàng trên đầu bảng dữ liệu và bạn muốn xem một hàng được chỉ định. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách tạo một hàm HLOOKUP.

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel


Trong hướng dẫn này, chúng tôi muốn Lookup các Shipping Rate của từng hạng mục trong bảng.

Bấm vào ô mà bạn muốn đặt kết quả của hàm, sau đó chuyển đến tab Formulas và chọn Lookup and Reference Tool trong Function and library Group, trong trình đơn thả xuống.

Chọn HLOOKUP và hộp thoại Function Arguments sẽ xuất hiện.


Trong hộp thoại Function Arguments, nhập ô bạn muốn thay đổi trong hộp văn bản Lookup_ Value.

Trong hộp văn bản Table_ Array, chúng ta gõ B8:D9, bởi vì đây là Range ô mà chúng ta đang xem xét.

Khi nói đến Row_Index_Num, hãy chọn một hàng. Ví dụ, trong hình trên, bạn sẽ thấy dữ liệu của bảng bắt đầu từ hàng 2.

Trong Range Lookup, nhập False vì bạn muốn kết hợp chính xác. Chọn Ok. Bạn sẽ thấy kết quả của mình.

Tùy chọn Khác là nhập công thức =HLOOKUP (lookup value, table _array, row_ index_num, [range lookup] và nhập dữ liệu của bạn.
Đánh giá bài viết:

Đăng nhận xét