Cách tạo tệp có kích thước bất kỳ bằng Command Prompt trong Windows 10

Bài đăng này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tệp thử nghiệm có kích thước bất kỳ bằng Command Prompt trong Windows 10. Bạn có thể tạo tệp giả 100 MB, 1 GB, 1 TB hoặc bất kỳ kích thước nào khác trong vòng vài giây. Có một công cụ tích hợp sẵn của Windows 10 được gọi là Fsutil.exe mà bạn phải sử dụng.

Tệp đầu ra không chứa bất kỳ dữ liệu giả hoặc dữ liệu mẫu nào trong đó. Nhưng nó tốt cho các mục đích thử nghiệm khác nhau. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt loại tệp (chẳng hạn như TXT, PDF, v.v.) hoặc phần mở rộng tệp để tạo tệp thử nghiệm của mình.

Tạo tệp bất kỳ kích thước nào bằng Command Prompt

Đối với tất cả những người dùng thỉnh thoảng cần tải xuống các tệp mẫu lớn cho mục đích thử nghiệm, tính năng gốc này của Windows 10 chắc chắn rất hữu ích. Thay vì phải tìm kiếm trên internet để lấy các tệp mẫu mỗi lần, bạn có thể tự tạo chúng mà không cần sử dụng bất kỳ công cụ nào của bên thứ ba.

Trước hết, hãy mở hoặc khởi chạy Command Prompt, sau đó bạn cần nhập một lệnh với các mục sau:
fsutil file createnew <file name/path/extension> <size of file in bytes>
Giả sử bạn muốn tạo một tệp văn bản 100 MB trên máy tính để bàn, với tên sample, thì lệnh sẽ là:
fsutil file createnew "C:\Users\<username>\Desktop\sample.txt" 104857600
Thay thế username bằng tên thực của PC của bạn trong lệnh.

Thực hiện lệnh và một tệp giả có kích thước 100 MB sẽ được tạo nhanh chóng.

Tương tự, nếu bạn muốn tạo tệp thử nghiệm 1 GB, hãy chạy lệnh trên bằng cách nhập kích thước tệp là 1073741824.

Bạn có thể sử dụng một số công cụ chuyển đổi đơn vị để chuyển đổi MB sang byte hoặc GB sang byte để lấy số chính xác cho tệp thử nghiệm của mình.