Khắc phục lỗi màn hình xanh SYSTEM SERVICE EXCEPTION (asmtxhci.sys) trên Windows 10

SYSTEM SERVICE EXCEPTION (asmtxhci.sys)
Blue Screen of Death như tên gọi của nó cho thấy, có liên quan đến asmtxhci.sys, đó là ASMedia USB 3.x XHCI Controller driver. Bộ điều khiển trong chế độ xem quản lý các cổng USB 3.x của bạn và các thiết bị được kết nối với chúng. Nếu có gì đó không ổn với nó, bạn sẽ gặp phải lỗi BSOD được đề cập. Bài đăng này cung cấp các giải pháp phù hợp nhất mà bạn có thể thử để giảm thiểu vấn đề.
USB 3.x là tiêu chuẩn mới nhất của cổng được sử dụng để truyền tệp và đã nhận được những cải tiến đáng kể so với phiên bản 2.0. Được phát hành lần đầu vào năm 2013, USB 3.0 cung cấp tốc độ truyền nhanh hơn 10 lần, đạt mốc 5 Gbit/s và được đánh dấu bằng màu xanh lam thay vì màu đen tiêu chuẩn.


Người dùng PC có nhiều khả năng gặp phải lỗi màn hình xanh asmtxhci.sys là người dùng máy tính xách tay ASUS, vì trình điều khiển asmtxhci.sys là một phần của bo mạch chủ và máy tính xách tay ASUS. Người dùng bị ảnh hưởng báo cáo sự cố này sau khi nâng cấp lên Windows 10, chạy bản cập nhật cho Skype hoặc tắt chương trình khi khởi động.

SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (asmtxhci.sys)

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề này, bạn có thể thử các giải pháp được đề xuất của chúng tôi bên dưới không theo thứ tự cụ thể và xem điều đó có giúp giải quyết vấn đề hay không.
 1. Chạy Blue Screen Online Troubleshooter
 2. Cập nhật trình điều khiển thiết bị
 3. Khôi phục về các trình điều khiển trước đó
 4. Gỡ cài đặt trình điều khiển
 5. Tắt ASMedia XHCI
Hãy xem mô tả về quy trình liên quan đến từng giải pháp được liệt kê.

Nếu bạn có thể đăng nhập bình thường - tốt, nếu không bạn sẽ phải khởi động vào Safe Mode, vào màn hình tùy chọn Advanced Startup hoặc sử dụng Installation Media để khởi động để có thể thực hiện các hướng dẫn này.

Chạy Blue Screen Online Troubleshooter

Chạy Blue Screen Online Troubleshooter giúp giải quyết hầu hết các lỗi BSOD mà bạn gặp phải trên Windows 10. Hãy thử và xem.

Cập nhật trình điều khiển thiết bị

Làm như sau:
 • Nhấp chuột phải vào nút Start và chọn Device Manager.
 • Mở rộng phần Universal Serial Bus controllers.
 • Nhấp chuột phải vào ASMedia USB 3.0 eXtensible Host Controller và chọn Update Driver.
 • Sau đó, chọn Search automatically for updated driver software.
 • Chờ cho đến khi Windows cài đặt các bản cập nhật mới và sau đó khởi động lại máy tính của bạn.
Ngoài ra, bạn có thể tải các bản cập nhật trình điều khiển trong phần Optional Updates trong Windows Update. Bạn cũng có thể tải xuống phiên bản mới nhất của trình điều khiển từ trang web của nhà sản xuất.

Quay lại các trình điều khiển trước đó

Nếu gần đây bạn đã cập nhật trình điều khiển và ngay sau đó bắt đầu gặp phải BSOD này, bạn nên quay trở lại phiên bản trình điều khiển trước đó và gắn bó với nó cho đến khi nhà sản xuất khắc phục sự cố.

Làm như sau để khôi phục trình điều khiển:
 • Mở Device Manager.
 • Mở rộng phần Universal Serial Bus controllers.
 • Nhấp chuột phải vào ASMedia USB 3.0 eXtensible Host Controller và chọn Properties.
 • Chuyển đến tab Driver.
 • Nhấp vào Roll Back Driver.
 • Chọn lý do khiến bạn quay trở lại và sau đó chọn Yes.
 • Khởi động lại hệ thống của bạn.
Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Gỡ cài đặt trình điều khiển

Nếu việc khôi phục trình điều khiển không khắc phục được sự cố, bạn hoàn toàn có thể gỡ cài đặt trình điều khiển và tìm phiên bản trước trên trang web của nhà sản xuất. Để kiểm tra phiên bản trình điều khiển nào hiện đang được cài đặt, chỉ cần mở Device Manager, nhấp chuột phải vào trình điều khiển ASMedia USB 3.x XHCI Controller, chọn tab Properties > Driver và bạn sẽ tìm thấy ngày và phiên bản trình điều khiển được cài đặt.

Khi bạn gỡ cài đặt trình điều khiển, Windows sẽ tự động cài đặt lại trình điều khiển chung có thể là usbxhci.sys - không cần khởi động lại, nhưng bạn có thể cần cắm lại thiết bị USB 3 của mình một vài lần. Bạn có thể gặp sự cố phát hiện với trình điều khiển siêu tốc chung.

Tắt ASMedia XHCI

Vô hiệu hóa trình điều khiển ASMedia USB 3.x XHCI Controller trong Device Manager là một cách khác để giải quyết lỗi BSOD này. Bạn nên lưu ý rằng việc tắt trình điều khiển (không cần khởi động lại) có nghĩa là mọi thứ USB3 sẽ không hoạt động.