Khắc phục lỗi "There isn’t enough memory available to create a ramdisk device" - 0xc0000017

"There isn’t enough memory available to create a ramdisk device" - 0xc0000017
Nếu vì lý do nào đó, sau khi cập nhật phần mềm hoặc cập nhật Windows bị gián đoạn, dẫn đến việc PC chạy Windows 10 không khởi động được với mã lỗi 0xc0000017 thì bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết. Dưới đây là toàn bộ chi tiết từ màn hình lỗi:
Recovery
Your PC couldnt start properly
There isn’t enough memory available to create a ramdisk device.
Error code: 0xc0000017
You’ll need to use recovery tools. If you don’t have any installation media (like a disc or USB device), contact your PC administrator or PC/Device manufacturer.


Lưu ý: Bạn sẽ cần quyền quản trị để thực hiện các lệnh hệ thống.

There isn’t enough memory available to create a ramdisk device

Theo Microsoft, chi tiết mã lỗi, 0xc0000017 có nghĩa là các phần bộ nhớ kém được đánh dấu bằng Boot Configuration Data của Windows . Do đó, nó chặn Random Access Memory (RAM) như một nơi lưu trữ dữ liệu tạm thời. Đó là lý do tại sao lỗi nói rằng không có đủ bộ nhớ khả dụng để tạo thiết bị đĩa ram hoặc khối tạm thời được sử dụng để nâng cấp trơn tru.

Sửa mã lỗi 0xc0000017 trên Windows 10

Vì bạn không thể khởi động vào máy tính, bạn sẽ phải nhấn F8 để mở cài đặt khởi động. Tùy chọn có sẵn với màn hình. Khi bạn nhấn nó, bạn sẽ có Enable Safe Mode with Command Prompt là một trong các tùy chọn.

Khi bạn ở Safe Mode, bạn có thể sử dụng BCDEdit, một công cụ dòng lệnh để quản lý Boot Configuration Data (BCD), để xóa bộ nhớ bad.
 • Mở Command Prompt
 • bcdedit /enum all và nhấn Enter.
 • Nó sẽ hiển thị tất cả các vị trí bộ nhớ được gắn nhãn là bad sẽ xuất hiện. Danh sách này có thể được gỡ bỏ hoặc xóa.
 • Bạn cần nhập bcdedit /deletevalue {badmemory} badmemorylist và nhấn Enter.
 • Sau đó, bạn có thể thoát và khởi động lại PC của mình và thực hiện cập nhật.
Nếu bạn chạy lệnh bcdedit /enum {badmemory} nó sẽ hiển thị danh sách các địa chỉ bộ nhớ không hợp lệ hoặc Page Frame Number cho các trang bộ nhớ dự kiến bị lỗi.
C:\Windows\system32>bcdedit /enum {badmemory}

RAM Defects
-----------
identifier      {badmemory}
badmemorylist     0xffe38
           0x100f
Sau khi bạn xóa tất cả các phần bộ nhớ xấu này, Windows sẽ có đủ bộ nhớ, không bị tắc nghẽn và sẽ khởi động lại bình thường hoặc quá trình cập nhật sẽ diễn ra như mong đợi.

Thật thú vị khi biết rằng bạn có thể sử dụng bcdedit /set badmemorylist nó để đánh dấu một phần RAM là bad. Nó rất hữu ích nếu bạn gặp vấn đề với bộ nhớ kém và muốn chặn các phần của nó.