Khắc phục lỗi "There was a problem starting StartupCheckLibrary.dll"

There was a problem starting StartupCheckLibrary.dll
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi - There was a problem starting StartupCheckLibrary.dll, The specified module could not be found - thì bài đăng này sẽ giúp bạn giải quyết sự cố.

StartupCheckLibrary.dll là một tệp hệ thống Microsoft Windows chính thức nằm trong thư mục C:\Windows\System32. Nếu nó nằm ở nơi khác, nó có thể là phần mềm độc hại.

There was a problem starting StartupCheckLibrary.dll

Bây giờ vì Windows không thể tìm thấy mô-đun, điều đó có thể có nghĩa là tệp đã bị thiếu, đã bị xóa hoặc bị hỏng. Dưới đây là một số gợi ý sẽ giúp bạn:
 1. Kiểm tra xem Phần mềm chống vi-rút của bạn có cách ly tệp hay không
 2. Chạy lệnh SFC
 3. Tắt mục nhập StartupCheckLibrary.dll từ Startup
Bạn sẽ cần quyền quản trị để giải quyết vấn đề thiếu tệp DLL này.

Kiểm tra xem Antivirus có cách ly tệp hay không


Nếu bạn đang sử dụng Windows Security, hãy mở nó, chuyển đến phần Virus and threat protection và nhấp vào liên kết Protection history. Nó sẽ liệt kê các tệp và nếu bạn tìm thấy StartupCheckLibrary.dll. Có thể có hai tình huống ở đây.

Đầu tiên, DLL đã được đánh dấu là Trojan/Virus:
 • Nó thực sự có thể là vi rút hoặc
 • Nó có thể là giả.
Ngắt kết nối internet và chuyển đến phần Windows Defender Quarantine. Bạn sẽ thấy tệp được cách ly ở đó. Nhấp vào See details và kiểm tra đường dẫn tệp.
 • Nếu đó là từ thư mục System 32 bạn có thể nhấp vào nút Restore.
 • Nếu đường dẫn được hiển thị dưới dạng thứ gì đó khác, đó có thể là phần mềm độc hại và tốt nhất là để nó ở đó.
và nhấp vào xóa tệp khỏi vùng cách ly. Tập tin sẽ được đặt trở lại vị trí ban đầu.

Bây giờ, nếu tệp là hợp pháp, thì nó có thể bị xóa một lần nữa và đối với điều đó, bạn sẽ cần thêm Exclusion. Sau khi nó được phát hiện một lần nữa, bạn có thể nhấp vào nút Action và sau đó di chuyển nó đến phần Allowed Threats.


Nếu nó bị đánh dấu là vi-rút, thì bạn cần phải xóa nó.

Chạy lệnh SFC

Lệnh SFC hoặc System File Checker có thể quét Windows và thay thế mọi tệp hệ thống bị hỏng hoặc bị thiếu. Làm theo các bước dưới đây:
 • Mở Command Prompt với các đặc quyền nâng cao.
 • Nhập SFC /scannow và nhấn Enter.
 • Hãy để nó hoàn thành công việc của nó.
 • Có thể quá trình này cũng có thể sửa chữa các tệp khác.
Sau khi thông qua điều này, bạn sẽ không nhận được lỗi này.

Tắt mục nhập StartupCheckLibrary.dll từ Startup


Nếu không có cách nào trong số này hoạt động, DLL bị nhiễm và bạn vẫn gặp lỗi, tùy chọn cuối cùng là tắt hoặc xóa nó khỏi mục khởi động. Mặc dù Windows cho phép gỡ bỏ các ứng dụng, nhưng không dễ để gỡ một DLL. Đó là nơi mà chương trình Autoruns của Microsoft.

#Autoruns là một tiện ích mạnh mẽ có thể định vị bất kỳ thứ gì được cho là sẽ chạy khi Windows khởi động và người dùng đăng nhập vào tài khoản.

Sau khi tải xuống tiện ích và chạy nó, bạn có thể tìm kiếm với tên DLL. Khi nó xuất hiện trong danh sách, bạn có thể bỏ chọn nó. Nó sẽ đảm bảo bạn không gặp lỗi.